Cesta: Učební obory » Praxe


Praxe

Organizace praktické výuky

Praktická výuka probíhá ve dvoutýdenních cyklech, pravidelně se střídá týden teorie a týden praxe.

Předmět praxe - odborný výcvik je v prvním ročníku prováděn v dílnách školy výukou základmích praktických znalostí a dovedností pro dané řemeslo.

Žáci ve druhém a třetím ročníku pracují převážně na zakázkách pro instituce a občanskou veřejnost přímo na stavbách nebo v dílnách. Získavají tak zároveň zkušenosti z běžné praxe, což jim usnadní budoucí zvládání svého řemesla po absolvování školy.

Kapesné - odměna za produktivní práci

Žáci druhých a třetích ročníků ze své produktivní práce dostávají kapesné. V minulém školním roce  bylo žákům druhého a třetího ročníku vyplaceno v průměru 400 Kč v každém kalendářním měsíci.

Dílny

Výuka je zajišťována v dílnách ve dvou budovách areálu školy na ulici Vrbenská v blízkosti autobusového nádraží a v budově školy na ulici Máchová.

V hlavní budově odloučeného pracoviště SPŠS V.M., Vrbenská 234 jsou ruční a strojní dílny a učebny oboru truhlář, malíř, instalatér a klempíř.

Hlavní budova praxe na Vrbenské 

Dílny dřevooborů - truhlářská strojovna a ruční dílny a dílny tesařů jsou v sousední budově areálu.

Dílny truhlářů na Vrbenské 

V budovách školy na ulici Máchova jsou dílny zedníků a montérů suchých staveb. 

Výuka probíhá také prostřednictvím praxí převážně ve velkých výrobních firmách.

« zpět


Aktuální akce

Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucího 1. ročníku učebních oborů

20. 6. 2019 v 16:30 hod »

Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucího 1. ročníku

maturitních oborů – 20. 6. 2019 v 15:30 hod »

Fotogalerie 8. ročníku Stavařské SPEDOS tisícovky

konané 1. 6. 2019 »

Stavařská SPEDOS tisícovka 2019 – výsledková listina

pořadí závodníků z 1. 6. 2019 »

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

pro školní rok 2019/2020 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
Fax: +420 571 751 010

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
urban@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz