Cesta: Učební obory » Praxe


Praxe

Organizace praktické výuky

Praktická výuka probíhá ve dvoutýdenních cyklech, pravidelně se střídá týden teorie a týden praxe.

Předmět praxe - odborný výcvik je v prvním ročníku prováděn v dílnách školy výukou základmích praktických znalostí a dovedností pro dané řemeslo.

Žáci ve druhém a třetím ročníku pracují převážně na zakázkách pro instituce a občanskou veřejnost přímo na stavbách nebo v dílnách. Získavají tak zároveň zkušenosti z běžné praxe, což jim usnadní budoucí zvládání svého řemesla po absolvování školy.

Kapesné - odměna za produktivní práci

Žáci druhých a třetích ročníků ze své produktivní práce dostávají kapesné. V minulém školním roce  bylo žákům druhého a třetího ročníku vyplaceno v průměru 400 Kč v každém kalendářním měsíci.

Dílny

Výuka je zajišťována v dílnách ve dvou budovách areálu školy na ulici Vrbenská v blízkosti autobusového nádraží a v budově školy na ulici Máchová.

V hlavní budově odloučeného pracoviště SPŠS V.M., Vrbenská 234 jsou ruční a strojní dílny a učebny oboru truhlář, malíř, instalatér a klempíř.

Hlavní budova praxe na Vrbenské 

Dílny dřevooborů - truhlářská strojovna a ruční dílny a dílny tesařů jsou v sousední budově areálu.

Dílny truhlářů na Vrbenské 

V budovách školy na ulici Máchova jsou dílny zedníků a montérů suchých staveb. 

Výuka probíhá také prostřednictvím praxí převážně ve velkých výrobních firmách.

« zpět


Aktuální akce

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření

s účinností od 21. října 2020 – omezení provozu škol »

Usnesení vlády ČR č. 1022 o přijetí krizového opatření

s účinností od 14. října 2020 »

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření

s účinností od 12 do 25 října 2020 – omezení provozu škol »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz