Cesta: Učební obory » Praxe


Praxe

Organizace praktické výuky

Praktická výuka probíhá ve dvoutýdenních cyklech, pravidelně se střídá týden teorie a týden praxe.

Předmět praxe - odborný výcvik je v prvním ročníku prováděn v dílnách školy výukou základních praktických znalostí a dovedností pro dané řemeslo.

Žáci ve druhém a třetím ročníku pracují převážně na zakázkách pro instituce a občanskou veřejnost přímo na stavbách nebo v dílnách. Získávají tak zároveň zkušenosti z běžné praxe, což jim usnadní budoucí zvládání svého řemesla po absolvování školy.

Kapesné - odměna za produktivní práci

Žáci druhých a třetích ročníků ze své produktivní práce dostávají kapesné. V minulém školním roce  bylo žákům druhého a třetího ročníku vyplaceno v průměru 400 Kč v každém kalendářním měsíci.

Finanční podpora řemesel v odborném školství

 

Dílny

Výuka je zajišťována v dílnách ve dvou budovách areálu školy na ulici Vrbenská v blízkosti autobusového nádraží a v budově školy na ulici Máchová.

V hlavní budově odloučeného pracoviště SPŠS V.M., Vrbenská 234 jsou ruční a strojní dílny a učebny oboru truhlář, malíř, instalatér a klempíř.

Dílny dřevooborů - truhlářská strojovna a ruční dílny a dílny tesařů jsou v sousední budově areálu.

V budovách školy na ulici Máchova jsou dílny zedníků a montérů suchých staveb. 

Výuka probíhá také prostřednictvím praxí převážně ve velkých výrobních firmách.

 
 
 
 
 
 

Praxe žáků oboru Tesař

Praxe žáků oboru Klempíř

Praxe žáků oboru Zedník

Praxe žáků oboru Truhlář

Praxe žáků oboru Instalatér

Praxe žáků oboru Montér suchých staveb

Praxe žáků oboru Malíř a lakýrník

Sledujte nás:   


Soutěže učebních oborů

« zpět


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro učební obory

pro školní rok 2024/2025 »

Termíny zkoušek profilové části MZ a způsob záznamu vytvářeného textu písemných prací

pro podzimní zkušební období 2024 »

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2024/2025 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek