Cesta: Pro uchazeče » Učební obory » Zedník


Zedník

Motivační příspěvek

Od školního roku 2018 / 2019 získá každý žák oboru Zedník, který úspěšně dokončí ročník a postoupí do dalšího ročníku, motivační příspěvek ve výši 3000 Kč. Žáci posledního 3. ročníku získají příspěvek po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek a získání výučního listu.

36 - 67 - H / 01

Zaměření oboru:

Zedník a obkladač

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

 • 3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

 • Absolvent oboru Zedník se uplatní ve stavebních firmách při vykonávání odborných prací, například zhotovování základů, vyzdívání zdiva z cihel, tvárnic, kamene, ukládání stropů i jiných prefabrikátů, provádění vnitřních a venkovních omítek, obkladů a dlažeb, zateplování staveb, tepelných a zvukových izolací, hydroizolací, oprav a rekonstrukcí staveb, sádrokartonových konstrukcí
 • Uplatní se i jako specialista obkladač, sádrokartonář.
 • V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit
 • V současné době velmi žádaný obor na trhu práce !!!!
 • Možnost samostatně podnikat na živnostenský list
 • Absolvent má možnost pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu Stavební provoz, ukončeném po 2 letech maturitní zkouškou.

Získané znalosti a dovednosti:

 • Vyzdívání zdiva z cihel, tvárnic,kamene
 • Zakládaní jednoduchých staveb a zhotovovaní základů 
 • Ukládání prefabrikovaných výrobků- stropů, překladů
 • Provádění venkovních a vnitřních omítek, obkladů, dlažeb, zateplování staveb
 • Zhotovování tepelných, zvukových izolací, hydroizolací
 • Provádění oprav a rekonstrukcí staveb

Finanční podpora při studiu:

 • Finanční podpora řemesel v odborném školství v rámci podpory Zlínského kraje pro motivaci vybraných oborů vzdělávání s výučním listem. Celkem takto může žák získat až 16 500 Kč. Podrobnosti jsou na stránce "Podpora řemesel"
 • Kapesné - odměna za produktivní práci.
  Žáci druhých a třetích ročníků ze své produktivní práce dostávají kapesné. V minulém školním roce bylo žákům druhého a třetího ročníku vyplaceno v průměru asi 400 Kč v každém kalendářním měsíci.

 Způsob studia:

 • Studium probíhá ve dvou týdenních cyklech. Střídá se týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku.
 • Odborný výcvik probíhá v dílnách naší školy. Žáci ve druhém a třetím ročníku pracují převážně na zakázkách pro instituce a občanskou veřejnost přímo na stavbách nebo v dílnách. Získávají tak zároveň zkušenosti z běžné praxe, což jim usnadní budoucí zvládání svého řemesla po absolvování školy.
 • Odborný výcvik probíhá také prostřednictvím praxí v provozu spolupracujících firem.

Další bonusy při studiu:

 • Vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, pracovní rukavice, obuv, pokrývka hlavy atd.)
 • Vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování.
 • Účast na předváděcích akcích a přednáškách odborných stavebních firem, odborných výstavách, exkurze,
 • Účast v soutěžích odborných dovedností, vědomostí a znalostí.
 • Stravování ve školní jídelně, možnost objednat stravu internetem
 • Ubytování na domově mládeže
 • Lyžařský kurz
 • Sportovně turistický kurz
 • Adaptační kurz
 • WIFI free pro studenty v budově školy

Výsledky v soutěžích odborných znalostí a dovedností:

Naši zedníci se umisťují v odborných soutěžích na předních místech.

Přehled všech výsledků je v menu Soutěže

Zedník v televizi:

Odkaz na díl o Zedníkovi ze seriálu Devatero řemesel v České televizi

Ukázky prací našich žáků:

 

« zpět


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek