Cesta: Pro uchazeče » Učební obory » Malíř a lakýrník


Malíř a lakýrník

39 - 41 – H / 01 

Zaměřní oboru:

Malíř, lakýrník a dekoratér

Malířka, lakýrnice a dekoratérka

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

 • 3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce 

Profesní uplatnění: 

 • Absolvent(ka) oboru Malíř získá středoškolské všeobecné a především odborné vzdělání.
 • Uplatní se v malířských a lakýrnických firmách, provádějící malířské, natěračské a dekoratérské práce v interiérech, tapetování, nátěry fasád a stavebních konstrukcí.
 • Obor Malíř je velmi vhodný i pro dívky. V některých státech Evropy dokonce začínají dívky již v tomto oboru převažovat a dokáží uplatnit svůj výtvarný talent. I na naší škole již máme první dívčí  "vlaštovky". Ukázky ve fotogalerii níže.
 • Po vyučení možnost samostatně podnikat na živnostenský list!
 • Podnikání v tomto oboru je nenáročné na vstupní investice.
 • V současné době velmi žádaný obor na trhu práce.
 • Absolvent(ka) má možnost pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu Stavební provoz, ukončeném po 2 letech maturitní zkouškou.

 

Získané znalosti a dovednosti: 

 • Absolvent je schopný zvolit a realizovat správně pracovní postupy při provádění malířských a natěračských prací, připravit materiál, připravit povrch před vlastní malbou a nátěrem, zhotovit a opravit stávající malby a nátěry.
 • Ovládá různé malířské a natěračské techniky, nápisy jednoduchými druhy písma, napodobování dřev, aplikace vzorů na různé druhy podkladů - šablonování, válečkování atd.
 • Umí zhotovit plastické nátěry a linkrusty, vytírané a škrobové nátěry.
 • Naučí se řešit barevnost interiérů a získá cit pro estetičnost.

Finanční podpora při studiu:

 • Finanční podpora řemesel v odborném školství v rámci podpory Zlínského kraje pro motivaci vybraných oborů vzdělávání s výučním listem. Celkem takto může žák získat až 16 500 Kč. Podrobnosti jsou na stránce: „Podpora řemesel"
 • Kapesné - odměna za produktivní práci.
  Žáci druhých a třetích ročníků za svou produktivní práci dostávají kapesné. V minulém školním roce bylo žákům druhého a třetího ročníku vyplaceno v průměru asi 400 Kč v každém kalendářním měsíci.

 Způsob studia: 

 • Studium probíhá ve dvou týdenních cyklech. Střídá se týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku.
 • Odborný výcvik probíhá v dílnách naší školy. Žáci ve druhém a třetím ročníku pracují převážně na zakázkách pro instituce a občanskou veřejnost přímo na stavbách. Získávají tak zároveň zkušenosti z běžné praxe, což jim usnadní budoucí zvládání svého řemesla po absolvování školy.
 • Odborný výcvik probíhá také prostřednictvím praxí v provozu spolupracujících firem.

 Další bonusy při studiu:

 • Vybavení základními osobními a ochrannými prostředky ( pracovní oděv, obuv, pokrývka hlavy atd. )
 • Vybavením potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování.
 • Účast na prezentačních akcích a přednáškách odborných stavebních firem, odborných výstavách, odborných exkurzích.
 • Účast v soutěžích odborných dovedností, vědomostí a znalostí.
 • Stravování ve školní jídelně, možnost objednat stravu internetem
 • Ubytování na domově mládeže
 • Lyžařský kurz - 1.ročník
 • Sportovně turistický kurz - 2.ročník
 • Adaptační kurz
 • WIFI free pro studenty v budově školy

Výsledky v soutěžích odborných znalostí a dovedností:

Naši malíři sklízejí úspěchy na odborných soutěžích.

Přehled všech výsledků je v menu Soutěže

Malíř v televizi

Odkaz na díl o Malíři ze seriálu Devatero řemesel v České televizi

V severských státech patří profese malíře - lakýrníka prý k ryze ženským profesím. Na učilištích v naší republice ovšem doposud narazíte většinou na mužskou část populace.
A tak za první vlaštovku může být považována zpěvačka Jitka Zelenková, která se v pokračování seriálu Devatero řemesel učila právě této profesi.

I na naší škole již učíme první malířky.

Dívky malířky na mezinárodní soutěži malířů: 

Naše malířky při práci:

Ukázky prací našich žáků:

Ukázka dekoratérská práce pomocí počítače a plotru

Naše malířky a malíři vyzdobili kasárna v Hranicích

 

 

 

« zpět


Aktuální akce

Nástup na DM po hlavních prázdninách 2022

UPOZORNĚNÍ »

Mosty ze špejlí

zpráva ze školní akce »

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (distanční studium)

pro školní rok 2022/2023, distanční studium zkrácené »

Stavba roku Zlínského kraje 2021

ocenění a úspěchy našich žáků »

Opravné, komisionální a doplňkové klasifikační zkoušky za 2. pololetí

za 2. pololetí školního roku 2021/2022 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek