Cesta: Pro uchazeče » Učební obory » Instalatér


Instalatér

36 - 52 - H/ 01

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

 • 3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

 • Absolvent oboru Instalatér je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním.
 • Uplatní se ve stavebních a montážních firmách při vykonávání odborných instalatérských prací
 • Samostatně provádí montáž, opravy a údržbu domovních rozvodů studené a teplé vody (včetně přípojky), kanalizace, montáž umývadel, van, aj. zařizovacích předmětů včetně armatur, montáž rozvodů ústředního vytápění, otopných těles, klimatizačních zařízení, rozvodů domovního plynovodu a napojení plynových spotřebičů.
 • Uplatnit se může i u montážních firem, zabývajících se veřejnými rozvody vodovodů, kanalizace, vytápění a plynu.
 • V současné době velmi žádaný obor na trhu práce !!!!
 • Možnost uplatnění v praxi zvyšuje získání svářečského průkazu během studia!
 • Po vyučení možnost samostatně podnikat na živnostenský list!
 • Absolvent má možnost pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu Stavební provoz, ukončeném po 2 letech maturitní zkouškou.

Získané znalosti a dovednosti:

 • Montáž a spojování potrubí domovních i veřejných rozvodů vody a kanalizace
 • Montáž zařizovacích předmětů koupelen a kuchyní, a  jejich napojení na rozvody
 • Opravy a výměny baterií, rekonstrukce rozvodů a  zařízení bytových jader
 • Montáž ústředního vytápění - od kotle po radiátory včetně regulace
 • Montáž plynových rozvodů, napojení plynových spotřebičů
 • Svářečský průkaz - získání oprávnění pro svařování kovů, plastových rozvodů a lisovaných systémů, po úspěšném vykonání svářečských zkoušek na závěr kurzů. Na uvedené kurzy žáci přispívají peněžní částkou ve výši ¼ nákladů (na tyto náklady si mohou žáci vydělat v průběhu studia, během praxe), ostatní náklady plně hradí škola.

Finanční podpora při studiu:

 • Finanční podpora řemesel v odborném školství v rámci podpory Zlínského kraje pro motivaci vybraných oborů vzdělávání s výučním listem. Celkem takto může žák získat až 16 500 Kč. Podrobnosti jsou na stránce "Podpora řemesel".
 • Kapesné - odměna za produktivní práci.
  Žáci druhých a třetích ročníků ze své produktivní práce dostávají kapesné. V minulém školním roce bylo žákům druhého a třetího ročníku vyplaceno v průměru asi 400 Kč v každém kalendářním měsíci.

Způsob studia:

 • Studium probíhá ve dvou týdenních cyklech. Střídá se týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku.
 • Odborný výcvik probíhá v dílnách naší školy. Žáci ve druhém a třetím ročníku pracují převážně na zakázkách pro instituce a občanskou veřejnost přímo na stavbách. Získávají tak zároveň zkušenosti z běžné praxe, což jim usnadní budoucí zvládání svého řemesla po absolvování školy.
 • Odborný výcvik probíhá také prostřednictvím praxí v provozu spolupracujících firem.

Další bonusy při studiu:

 • Vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, pracovní rukavice, obuv, pokrývka hlavy atd.)
 • Vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování.
 • Svářečské kurzy:       2. ročník - kurz svařování plastů
  3. ročník - kurz svařování kovů plamenem a kurz lisovaných systémů
 • Svářečské kurzy jsou součástí výuky
 • Účast na předváděcích akcích a přednáškách odborných stavebních firem, odborných výstavách, odborných exkurzích
 • Účast v soutěžích odborných dovedností, vědomostí a znalostí.
 • Stravování ve školní jídelně, možnost objednat stravu přes internet
 • Ubytování na domově mládeže
 • Lyžařský kurz - 1.ročník
 • Sportovně turistický kurz - 2. ročník
 • Adaptační kurz
 • WIFI free pro studenty v budově školy

Výsledky v soutěžích odborných znalostí a dovedností:

 • Naši truhláři se umisťují v odborných soutěžích tradičně na předních místech.
 • Aktuální výsledky jsou v menu Soutěže.

Instalatér v televizi:

Odkaz na díl o Instalatérovi ze seriálu Devatero řemesel v České televizi.

Ukázky prací našich žáků:

 

« zpět


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek