Cesta: Pro uchazeče » Učební obory » Instalatér


Instalatér

36 - 52 - H/ 01

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

  • 3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

  • Absolvent oboru Instalatér je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a  odborným vzděláním.
  • Uplatní se ve stavebních a montážních firmách při vykonávání odborných instalatérských prací
  • Samostatně provádí montáž, opravy a údržbu domovních rozvodů studené a teplé vody (včetně přípojky), kanalizace, montáž umývadel, van, aj. zařizovacích předmětů včetně armatur, montáž rozvodů ústředního vytápění, otopných těles, klimatizačních zařízení, rozvodů domovního plynovodu a napojení plynových spotřebičů.
  • Uplatnit se může i u montážních firem, zabývajících se veřejnými rozvody vodovodů, kanalizace, vytápění a plynu.
  • V současné době velmi žádaný obor na trhu práce !!!!
  • Možnost uplatnění v praxi zvyšuje získání svářečského průkazu během studia!
  • Po vyučení možnost samostatně podnikat na živnostenský list!
  • Absolvent má možnost pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu Stavební provoz, ukončeném po 2 letech maturitní zkouškou.

Získané znalosti a dovednosti:

  • Montáž a spojování potrubí domovních i veřejných rozvodů vody a kanalizace
  • Montáž zařizovacích předmětů koupelen a kuchyní, a  jejich napojení na rozvody
  • Opravy a výměny baterií, rekonstrukce rozvodů a  zařízení bytových jader
  • Montáž ústředního vytápění - od kotle po radiátory včetně regulace
  • Montáž plynových rozvodů, napojení plynových spotřebičů
  • Svářečský průkaz - získání oprávnění pro svařování kovů, plastových rozvodů a pájení měděných trubek, po úspěšném vykonání svářečských zkoušek na závěr kurzů

Finanční podpora při studiu:

  • Finanční podpora řemesel v odborném školství v rámci podpory Zlínského kraje pro motivaci vybraných oborů vzdělávání s výučním listem. Celkem takto může žák získat až 16 500 Kč. Podrobnosti jsou na stránce "Podpora řemesel"
  • Kapesné - odměna za produktivní práci.
    Žáci druhých a třetích ročníků ze své produktivní práce dostávají kapesné. V minulém školním roce bylo žákům druhého a třetího ročníku vyplaceno v průměru asi 400 Kč v každém kalendářním měsíci.

Způsob studia:

  • Studium probíhá ve dvou týdenních cyklech. Střídá se týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku.
  • Odborný výcvik probíhá v dílnách naší školy. Žáci ve druhém a třetím ročníku pracují převážně na zakázkách pro instituce a občanskou veřejnost přímo na stavbách. Získávají tak zároveň zkušenosti z běžné praxe, což jim usnadní budoucí zvládání svého řemesla po absolvování školy.
  • Odborný výcvik probíhá také prostřednictvím praxí v provozu spolupracujících firem.

Další bonusy při studiu:

  • Vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, pracovní rukavice, obuv, pokrývka hlavy atd.)
  • Vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování.
  • Svářečské kurzy:       2. ročník - kurz svařování plastů
    3. ročník - kurz svařování kovů plamenem a kurz pájení mědi
  • Svářečské kurzy jsou součástí výuky
  • Účast na předváděcích akcích a přednáškách odborných stavebních firem, odborných výstavách, odborných exkurzích
  • Účast v soutěžích odborných dovedností, vědomostí a znalostí.
  • Stravování ve školní jídelně, možnost objednat stravu internetem
  • Ubytování na domově mládeže
  • Lyžařský kurz - 1.ročník
  • Sportovně turistický kurz - 2. ročník
  • Adaptační kurz
  • WIFI free pro studenty v budově školy

Výsledky v soutěžích odborných znalostí a dovedností:

  • Naši truhláři se umisťují v odborných soutěžích tradičně na předních místech.
  • Aktuální výsledky jsou v menu Soutěže

Instalatér v televizi

Odkaz na díl o Instalatérovi ze seriálu Devatero řemesel v České televizi.

Ukázky prací našich žáků:

 

« zpět


Aktuální akce

Prodloužení krizového opatření

od 23. ledna do 14. února 2021 »

Krizové opatření č. 13

od 11. do 22. ledna 2021 »

Kalendář pro rok 2021

sestavený z prací žáků školy »

Zrušení Dne otevřených dveří 8. 1. 2021

z důvodu uzavření škol »

Intranet

Přihlášení do intranetu:  • Jídelní lístek
  •                                                                                     
  •      
  •  
  •                                                                                                                                       
  • Home
  • Škola
  • Studium
  • Kontakt
  • EduPage
  • Intranet

   


Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz