Cesta: Pro uchazeče » Učební obory » Montér suchých staveb


Montér suchých staveb

36 - 66 - H / 01

Zaměření oboru:

Montér suchých staveb a dřevostaveb

Od nového školního roku připravujeme rozšíření zaměření oboru o modulární výstavbu. Odborný výcvik bude možné uskutečňovat ve firmě KOMA MODULAR s.r.o.  

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

 • 3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

 • Absolvent využije získané vědomosti a dovednosti ve stavebnictví při montáži konstrukcí suchých staveb a dřevostaveb, tj. zhotovování dřevěných a kovových nosných konstrukcí stěn, instalačních stěn, příček a stropních podhledů včetně jejich opláštění různými druhy desek, zhotovování suchých plovoucích podlah a půdních vestaveb budovaných systémem suché montáže, při provádění jednoduchých tepelných izolací, provádění oprav a rekonstrukcí budov včetně zateplování budov kontaktním způsobem a při montáži sádrokartonových konstrukcí. Uplatní se i jako specialista obkladač, sádrokartonář.
 • V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit
 • V současné době velmi žádaný obor na trhu práce !!!!
 • Možnost samostatně podnikat na živnostenský list
 • Absolvent má možnost pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu Stavební provoz, ukončeném po 2 letech maturitní zkouškou.

Získané znalosti a dovednosti:

 • Podle technické dokumentace provádí práci se sádrokartonem.
 • Provádí montáž stropních podhledů, kazetových stropů.
 • Montuje lehké sádrokartonové příčky, stropy a podlahy.
 • Vytváří obytné místnosti (podkroví).
 • Montuje suché stavby a dřevostavby.
 • Realizuje rekonstrukce bytových jader.
 • Provádí opravy a rekonstrukce staveb
 • Vytváří úpravy lehkých podlahových povlaků.
 • Montuje nosné konstrukce stěn, instalačních stěn.
 • Oplášťuje nosné konstrukce.

Finanční podpora při studiu:

 • Kapesné - odměna za produktivní práci.
  Žáci druhých a třetích ročníků ze své produktivní práce dostávají kapesné. V minulém školním roce bylo žákům druhého a třetího ročníku vyplaceno v průměru asi 400 Kč v každém kalendářním měsíci.

Způsob studia:

 • Studium probíhá ve dvou týdenních cyklech. Střídá se týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku.
 • Odborný výcvik probíhá v dílnách naší školy. Žáci ve druhém a třetím ročníku pracují převážně na zakázkách pro instituce a občanskou veřejnost přímo na stavbách nebo v dílnách. Získávají tak zároveň zkušenosti z běžné praxe, což jim usnadní budoucí zvládání svého řemesla po absolvování školy.
 • Odborný výcvik probíhá také prostřednictvím praxí v provozu spolupracujících firem.

Další bonusy při studiu:

 • Vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, pracovní rukavice, obuv, pokrývka hlavy atd.)
 • Vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování.
 • Účast na předváděcích akcích a přednáškách odborných stavebních firem, odborných výstavách, exkurze,
 • Účast v soutěžích odborných dovedností, vědomostí a znalostí.
 • Stravování ve školní jídelně, možnost objednat stravu přes internet
 • Ubytování na domově mládeže
 • Lyžařský kurz
 • Sportovně turistický kurz
 • Adaptační kurz
 • WIFI free pro studenty v budově školy

Výsledky v soutěžích odborných znalostí a dovedností:

Naši montéři jsou úspěšní i v odborných soutěžích.
Přehled všech výsledků je v menu Soutěže

 

 

 

 

 

 

 

 

« zpět


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2024/2025 »

Odborná exkurze do VŠB a Dolních Vítkovic

zpráva z exkurze žáků třídy TS3 »

Bridge Builder Contest 2024

informace o soutěži »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek