Cesta: Pro uchazeče » Učební obory » Tesař


Tesař

36 - 64 - H / 01

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

 • 3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

 • Absolvent se uplatní ve stavebních i dřevařských firmách při vykonávání odborných tesařských prací, zhotovování a montáži krovů, dřevostaveb, bednění, montáži lešení, provádění dřevěných obkladů a podlah, montáži sádrokartonových konstrukcí a při výrobě jednoduchých dřevěných konstrukcí.
 • V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.
 • V současné době velmi žádaný obor na trhu práce !!!!
 • Možnost samostatně podnikat na živnostenský list.
 • Absolvent má možnost pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu Stavební provoz, ukončeném po 2 letech maturitní zkouškou a ve studijních oborech Stavebnictví.

Získané znalosti a dovednosti:

 • Příprava a montáž tesařských konstrukcí střech
 • Výroba a montáž dřevostaveb, schodišť
 • Zhotovování dřevěných obkladů, podlah, sádrokartonových konstrukcí
 • Výroba plotů, pergol, vrat
 • Montáž a demontáž bednění, lešení

Finanční podpora při studiu:

 • Finanční podpora řemesel v odborném školství v rámci podpory Zlínského kraje pro motivaci vybraných oborů vzdělávání s výučním listem. Celkem takto může žák získat až 16 500 . Podrobnosti jsou na stránce "Podpora řemesel".
 • Kapesné - odměna za produktivní práci.
  Žáci druhých a třetích ročníků ze své produktivní práce dostávají kapesné. V minulém školním roce bylo žákům druhého a třetího ročníku vyplaceno v průměru asi 400 Kč v každém kalendářním měsíci.

 Způsob studia:

 • Studium probíhá ve dvou týdenních cyklech. Střídá se týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku.
 • Odborný výcvik probíhá v dílnách naší školy. Žáci ve druhém a třetím ročníku pracují převážně na zakázkách pro instituce a občanskou veřejnost přímo na stavbách nebo v dílnách. Získávají tak zároveň zkušenosti z běžné praxe, což jim usnadní budoucí zvládání svého řemesla po absolvování školy.
 • Odborný výcvik probíhá také prostřednictvím praxí v provozu spolupracujících firem.

Další bonusy při studiu:

 • Vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, pracovní rukavice, obuv, pokrývka hlavy atd.)
 • Vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování.
 • Kurzy na motorové pily, lešenářský
 • Účast na předváděcích akcích a přednáškách odborných stavebních firem, odborných výstavách, exkurze,
 • Účast v soutěžích odborných dovedností, vědomostí a znalostí.
 • Stravování ve školní jídelně, možnost objednat stravu přes internet
 • Ubytování na domově mládeže
 • Lyžařský kurz
 • Sportovně turistický kurz
 • Adaptační kurz
 • WIFI free pro studenty v budově školy.

Výsledky v soutěžích odborných znalostí a dovedností:

Naši tesaři se umisťují v odborných soutěžích na předních místech.

Přehled všech výsledků je v menu Soutěže.

Tesař z naší školy - živnostník roku Zlínského kraje:

Mladý tesař Jakub Šuta se stal živnostníkem roku Zlínského kraje. Uspěl v konkurenci 219 soutěžících. Jakub Šuta absolvoval obor Tesař na naší škole v roce 2008. Po škole začal aktivně podnikat ve svém oboru a začal se specializovat také na opravou historických památek. Ukázky prací tohoto našeho úspěšného absolventa si můžete prohlédnout na jeho internetových stránkách.

Ukázky prací našich žáků:

 

 

 

« zpět


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro učební obory

pro školní rok 2024/2025 »

Termíny zkoušek profilové části MZ a způsob záznamu vytvářeného textu písemných prací

pro podzimní zkušební období 2024 »

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2024/2025 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek