Cesta: Pro uchazeče » Učební obory » Truhlář


Truhlář

33 - 56 - H / 01

Zaměření oboru:

Truhlář - truhlářka

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

 • 3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

 • Absolvent(ka) oboru Truhlář získá středoškolské všeobecné a především odborné vzdělání.
 • Obor Truhlář - truhlářka je velmi vhodný i pro dívky, které v něm dokáží upltnit svůj estetický talent při výrobě nábytku. A následně se i dobře uplatní ve vlastním podnikání. I na naší škole již máme první dívčí  "vlaštovky".
 • Uplatní se v dřevařských, nábytkářských i stavebních firmách, a to ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací ve výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin, při opravách a renovaci truhlářských výrobků.
 • Uplatní se při obsluze truhlářských CNC strojů, jejiž základy získá na naší škole.
 • Uplatnit se bude moci rovněž v oblasti výrobní kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky.
 • V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit
 • v současné době velmi žádaný obor na trhu práce !!!!
 • Možnost samostatně podnikat na živnostenský list
 • Absolvent(ka) má možnost pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu Nábytkářská a dřevařská výroba, ukončeném po 2 letech maturitní zkouškou.

 Získané znalosti a dovednosti:

 • Výroba nábytku z masivu i z velkoplošných materiálů
 • Výroba dřevěných dílů na CNC strojích.
 • Výroba stavebně truhlářských výrobků (dveře -vnitřní, vchodové, schodiště, vestavěné skříně, kuchyňské linky)
 • Opravy nábytku a stavebně truhlářských výrobků
 • Výroba zahradního nábytku a pergol
 • Výuka probíhá jednak na klasických strojích pro truhlářské zpracování dřeva a také se žáci seznámí s obsluhou a prací na CNC stroji při výrobě nábytku a dalších dřevěných výrobků.

Finanční podpora při studiu:

 • Finanční podpora řemesel v odborném školství v rámci podpory Zlínského kraje pro motivaci vybraných oborů vzdělávání s výučním listem. Celkem takto může žák získat až 16 500 . Podrobnosti jsou na stránce "Podpora řemesel".
  Platí pro žáky nastupující do 1. ročníku od 1. 9. 2018.
 • Kapesné - odměna za produktivní práci.
  Žáci druhých a třetích ročníků ze své produktivní práce dostávají kapesné. V minulém školním roce bylo žákům druhého a třetího ročníku vyplaceno v průměru asi 400 Kč v každém kalendářním měsíci. 

Způsob studia:

 • Studium probíhá ve dvou týdenních cyklech. Střídá se týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku.
 • Odborný výcvik probíhá v dílnách naší školy. Žáci ve druhém a třetím ročníku pracují převážně na zakázkách pro instituce a občanskou veřejnost přímo na stavbách nebo v dílnách. Získávají tak zároveň zkušenosti z běžné praxe, což jim usnadní budoucí zvládání svého řemesla po absolvování školy.
 • Odborný výcvik probíhá také prostřednictvím praxí v provozu spolupracujících firem. 

Další bonusy při studiu:

 • Vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, pracovní rukavice, obuv, pokrývka hlavy, chrániče sluchu, ochranné brýle atd.)
 • Vybavení potřebným nářadím a strojním zařízením pro praktické vyučování.
 • Účast na předváděcích akcích a přednáškách odborných dřevařských a stavebních firem
 • Účast v soutěžích odborných dovedností, vědomostí a znalostí.
 • Účast na odborně tematických exkurzích ve výrobních závodech a na výstavách moderních technologii
 • Stravování ve školní jídelně, možnost objednat stravu přes internet
 • Ubytování na domově mládeže
 • Lyžařský kurz - 1.ročník
 • Sportovně turistický kurz - 2.ročník
 • Adaptační kurz
 • WIFI free pro studenty v budově školy.

Výsledky v soutěžích odborných znalostí a dovedností:

Naši truhláři se umisťují v odborných soutěžích tradičně na předních místech.
Přehled všech výsledků je v menu Soutěže.

Truhlář v televizi:

Odkaz na díl o Truhláři ze seriálu Devatero řemesel v České televizi.

Fotografie prací Truhlářů:

Zde si můžete prohlédnout, co vše zvládají vyrobit naši Truhláři během studia.

 

« zpět


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek