Cesta: Úřední deska » Prohlášení o přístupnosti webových stránek


Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky dostupné na doméně www.spssstavvm.cz.

 Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů uvedených níže.


Na stránkách se vyskytují
uvedené nedostatky v přístupnosti, které nelze v používaném redakčním systému odstranit:

  • chybějící úrovně nadpisů
  • tlačítko Hledání bez uvedení textového popisu jeho funkce
  • prázdný nadpis u tlačítka Hledání
  • redundantní popisky v položkách Menu

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23. 9. 2020.

Pro toto prohlášení bylo provedeno vlastní posouzení.

 

Prohlášení bylo revidováno dne 18. 5. 2021.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Veškeré přijaté podněty k přístupnosti internetových stránek budou posouzeny. O výsledcích posouzení a případných přijatých opatřeních bude oznamovatel informován, pokud uvede kontaktní údaje.

Podněty k přístupnosti internetových stránek je možné podat písemně v kanceláři školy adresované níže uvedeným pracovníkům, nebo elektronicky na níže uvedené e-mailové adresy.

 Kontaktní osoby:

RNDr. Martin Dvořák, Ph.D. e-mail: dvorak@spsstavvm.cz
Mgr. Jana Sadílková e-mail: sadilkova@spsstavvm.cz


Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost je možné kontaktovat příslušný orgán státní správy:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 


Přílohy ke stažení


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek