Cesta: Úřední deska » Prohlášení o přístupnosti webových stránek


Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky dostupné na doméně www.spssstavvm.cz.

 Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů uvedených níže.


Na stránkách se vyskytují
uvedené nedostatky v přístupnosti, které nelze v používaném redakčním systému odstranit:

  • chybějící úrovně nadpisů
  • tlačítko Hledání bez uvedení textového popisu jeho funkce
  • prázdný nadpis u tlačítka Hledání
  • redundantní popisky v položkách Menu

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Veškeré přijaté podněty k přístupnosti internetových stránek budou posouzeny. O výsledcích posouzení a případných přijatých opatřeních bude oznamovatel informován, pokud uvede kontaktní údaje.

Podněty k přístupnosti internetových stránek je možné podat písemně v kanceláři školy adresované níže uvedeným pracovníkům, nebo elektronicky na níže uvedené e-mailové adresy.

 Kontaktní osoby:

RNDr. Martin Dvořák, Ph.D. e-mail: dvorak@spsstavvm.cz
Mgr. Jana Sadílková e-mail: sadilkova@spsstavvm.cz


Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost je možné kontaktovat příslušný orgán státní správy:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23. 9. 2020.

Pro toto prohlášení bylo provedeno vlastní posouzení.

 

Prohlášení bylo revidováno dne 31. 10. 2021.


Přílohy ke stažení


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek