Cesta: Pro uchazeče » Učební obory » Klempíř


Klempíř - pro stavební výrobu

23 - 55 - H / 01

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

 • 3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

 • Absolvent oboru Klempíř pro stavební výrobu se uplatní ve stavebních firmách v povolání stavební klempíř - v současné době velmi žádaný obor na trhu práce !!!
 • Možnost samostatně podnikat na živnostenský list
 • Absolvent má možnost pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu Stavební provoz, ukončeném po 2 letech maturitní zkouškou.

Získané znalosti a dovednosti:

 • Absolvent je schopen vykonávat veškeré základní operace při dělení, tváření a spojování plechů, umí spojovat klempířské výrobky.
 • Provádí klempířské práce na sklonitých a plochých střechách, zhotovuje a sestavuje klempířské stavební výrobky, části vzduchotechnických zařízení staveb, opláštění izolací potrubí apod.
 • Je schopen provádět jednoduché práce na střechách v souvisejících oborech pokrývač a tesař.
 • Absolvent zvládá technologie při výrobě a montáži vzduchotechniky, práci s výkresovou dokumentací, výrobu žlabů a odpadních trub, parapetů , oplechování komínů a střech, technologie spojování různých druhů součástí a materiálů.

 Finanční podpora při studiu:

 • Finanční podpora řemesel v odborném školství v rámci podpory Zlínského kraje pro motivaci vybraných oborů vzdělávání s výučním listem. Celkem takto může žák získat až 16 500 Kč. Podrobnosti jsou na stránce "Podpora řemesel".
 • Kapesné - odměna za produktivní práci.
  Žáci druhých a třetích ročníků ze své produktivní práce dostávají kapesné. V minulém školním roce bylo žákům druhého a třetího ročníku vyplaceno v průměru asi 400 Kč v každém kalendářním měsíci.

Způsob studia:

 • Studium probíhá ve dvou týdenních cyklech. Střídá se týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku.
 • Odborný výcvik probíhá v dílnách naší školy. Žáci ve druhém a třetím ročníku pracují převážně na zakázkách pro instituce a občanskou veřejnost přímo na stavbách nebo v dílnách. Získávají tak zároveň zkušenosti z běžné praxe, což jim usnadní budoucí zvládání svého řemesla po absolvování školy.
 • Odborný výcvik probíhá také prostřednictvím praxí v provozu spolupracujících firem.

Další bonusy při studiu:

 • Vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, pracovní rukavice, obuv, pokrývka hlavy atd.)
 • Vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování.
 • Kurz specializace pro montáže střešních oken Velux (hrazené částečně školou)
 • Účast na předváděcích akcích a přednáškách odborných stavebních firem, odborných výstavách, exkurze ve výrobních firmách
 • Účast v soutěžích odborných dovedností, vědomostí a znalostí
 • Stravování ve školní jídelně, možnost objednat stravu přes internet
 • Ubytování na domově mládeže
 • Lyžařský kurz
 • Sportovně turistický kurz
 • Adaptační kurz
 • WIFI free pro studenty v budově školy

Výsledky v soutěžích odborných znalostí a dovedností:

Naši klempíři jsou úspěšní i v odborných soutěžích.
Přehled všech výsledků je v menu Soutěže.

Klempíř v televizi:

Odkaz na díl o Klempíři ze seriálu Devatero řemesel v České televizi.

Ukázky prací našich žáků: 

 

« zpět


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro učební obory

pro školní rok 2024/2025 »

Termíny zkoušek profilové části MZ a způsob záznamu vytvářeného textu písemných prací

pro podzimní zkušební období 2024 »

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2024/2025 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek