Cesta: Pro uchazeče » Prezentační materiály


Vítejte, kliknutím na obrázky můžete otevřít nebo uložit materiály.

Prezentace
ke stažení
v PowerPointu:
ve formátu pdf:
jako video mp4:

Zájemci o individuální prohlídku školy se mohou informovat na telefonním čísle  571 751 011, mob. 603 827 244 (maturitní obory) nebo 571 751 010, mob. 731 400 103 (učební obory).


FAQ – aneb Často se nás ptáte:

Co nabízíme?

Čtyřleté obory s maturitní zkouškou

 • 36-47-M/01 Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství
 • 36-47-M/01 Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a architektura
 • 36-47-M/01 Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a design interiéru
 • 36-45-M/01 Technická zařízení budov

Tříleté obory s výučním listem

 • 36-52-H/01 Instalatér
 • 23-55-H/01 Klempíř pro stavební výrobu
 • 39-41-H/01 Malíř, lakýrník a dekoratér - Malířka, lakýrnice a dekoratérka
 • 36-66-H/01 Montér suchých staveb a dřevostaveb
 • 36-64-H/01 Tesař
 • 33-56-H/01 Truhlář - Truhlářka
 • 36-67-H/01 Zedník a obkladač

Dvouleté obory s maturitní zkouškou – zkrácené distanční studium (pro uchazeče, kteří již složili maturitní zkoušku jinde)

 • 36-47-M/01 Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství
 • 36-45-M/01 Technická zařízení budov

 

Dělají se na naše obory přijímací zkoušky?

 • u maturitních oborů (s výjimkou zkráceného distančního studia) je povinná Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury a z Matematiky (12. a 15. dubna 2024, náhradní termíny 29. a 30. dubna 2024), žádné další (školní) přijímací ani talentové zkoušky se u nás nekonají
 • přijímací řízení pro učební obory probíhá bez přijímacích zkoušek
 • přijímací řízení pro zkrácené distanční studium probíhá bez přijímacích zkoušek, podmínkou je dosažení předchozího vzdělání s maturitní zkouškou

Pořádáme přijímačky nanečisto?

Ve současné době není plánováno zveřejnění nových ilustračních testů CERMAT pro školy a uchazeče, jak tomu bylo v předchozích letech. Z tohoto důvodu již letos nepořádáme přijímací zkoušky nanečisto ve škole.

Testová zadání k procvičování a aplikace pro procvičování testů a úloh jsou veřejně přístupné na adrese: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani.

Další informace o přijímacích zkouškách naleznete na: https://prijimacky.cermat.cz/.

Jaká budou kritéria pro přijetí?

Přesná kritéria jsou zveřejněna na našich webových stránkách. Zohledňují vždy:

 • výsledek přijímací zkoušky (s výjimkou učebních oborů)
 • prospěch na ZŠ
 • prokazatelný zájem o školu a obor
 • podání dvou přihlášek na různé obory naší školy
Kritéria pro školní rok 2024/25 budou do 31. 1. 2024 zveřejněna na adrese: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/vyhlaseni-1-kola-prijimaciho-rizeni.html.

Do kdy se podávají přihlášky?

Pro 1. kolo přijímacího řízení se podávají přihlášky na všechny naše obory do 20. 2. 2024. Součástí přihlášky musí být lékařské potvrzení.

Podrobnosti, návody a formuláře přihlášek naleznete na:
www.prihlaskynastredni.cz,
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss
nebo
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Nabízíme žákům učebních oborů nějakou finanční motivaci?

 • žáci oborů Instalatér, Klempíř, Zedník, Tesař, Malíř a lakýrník a Truhlář jsou finančně podporováni Zlínským krajem
 • od 2. ročníku získávají žáci všech učebních oborů navíc odměnu za produktivní práci
Více o podmínkách finanční podpory řemesel na naší škole najdete na: http://www.spsstavvm.cz/cs/ucebni-obory-root/podpora-remesel.html.

Jaké předměty vyučujeme?

            MATURITNÍ OBORY     UČEBNÍ OBORY A NÁSTAVBA

Kde nás najdete?

Přehledný plánek ke stažení:

  Budova teorie (Máchova 628/10)
  na Mapy.cz: https://mapy.cz/s/2fJTs

 

 

  Budova odborného výcviku (Vrbenská 234)
  na Mapy.cz: https://mapy.cz/s/gonasozufe

 


Nabízíme dojíždějícím žákům ubytování?

Ano, Domov mládeže je součástí školy. Přihlášky k ubytování a stravování podávají rodiče v období přijímacího řízení v měsíci dubnu. Přednostně jsou ubytováni žáci 1. ročníku.

Více informací najdete na: http://www.spsstavvm.cz/cs/domov-mladeze-hlavni/.

Informační leták domova mládeže:

 

Zapojujeme se do mezinárodních projektů?

Žáci, kteří mají zájem, se pravidelně účastní mezinárodních projektů s výměnnými pobyty v zahraničí.

Více informací o projektech na naší škole najdete na: http://www.spsstavvm.cz/cs/projekty/.

Jak se liší jednotlivé obory a jaké je uplatnění našich absolventů?

Maturitní obory

(obě videa pro server infoabsolvent.cz se natáčela ve spolupráci s naší školou):

Stavebnictví

Technická zařízení budov

  
    Toto video na serveru infoabsolvent.cz
   
     Toto video na serveru infoabsolvent.cz

Stavebnictví,
zaměření Pozemní stavitelství a architektura – více o oboru

Technická zařízení budov – více o oboru

Stavebnictví,
zaměření Pozemní stavitelství a design interiéru – více o oboru

Stavebnictví,
zaměření Pozemní stavitelství – více o oboru

 

Učební obory

Instalatér

Klempíř

Malíř a lakýrník

Video o oboru na serveru
infoabsolvent.cz
Video o oboru na serveru
infoabsolvent.cz
Video o oboru na serveru
infoabsolvent.cz
Instalatér – více o oboru Klempíř
pro stavební výrobu – více o oboru
Malíř, lakýrník a dekoratér - Malířka,
lakýrnice a dekoratérka – více o oboru


Montér suchých staveb – v 1. kole 2024 nenabízíme


Tesař


Truhlář

Video o oboru na serveru
infoabsolvent.cz
Video o oboru na serveru
infoabsolvent.cz
Video o oboru na serveru
infoabsolvent.cz
Montér suchých staveb
a dřevostaveb – více o oboru
Tesař – více o oboru Truhlář - Truhlářka – více o oboru


Zedník

Video o oboru na serveru
infoabsolvent.cz
Zedník a obkladač – více o oboru


Maturitní obory – zkrácené distanční studium

Stavebnictví – v 1. kole 2024 nenabízíme

Technická zařízení budov – v 1. kole 2024 nenabízíme

Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství
– distanční studium – zkrácené – více o oboru
Technická zařízení budov
– distanční studium – zkrácené – více o oboru

Více o distančním studiu: http://www.spsstavvm.cz/cs/distancni-studium/informace/


Jaké je vybavení školy?

Jak vypadají výstupy práce našich žáků?

 • Ve výuce

Stavební konstrukce a 3D modelování BIM (obor Stavebnictví)

Architektura (obor Stavebnictví)

Ateliérová tvorba (obor Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a architektura)

Design (obor Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a design interiéru)

Odborné kreslení (obor Stavebnictví)

Konstrukční kreslení (obor Stavebnictví)

Vytápění (obor Technická zařízení budov)

Vzduchotechnika (obor Technická zařízení budov)

Základy stavitelství (obor Technická zařízení budov)

Zdravotní technika (obor Technická zařízení budov)

 • V soutěžích

 • V odborném výcviku učebních oborů

Tesař

Klempíř

Zedník

Truhlář

Instalatér

Montér suchých staveb

Malíř a lakýrník

Jaké jsou naše sportovní aktivity?

Další propagační materiály školy:

Design interiéru: Technická zařízení budov: Dny otevřených dveří:

Program Dne technické
kariéry:

Program Stavařem, architektem
a designérem na 1 den:


Přílohy ke stažení


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek