Cesta: Pro uchazeče » Nástavbové studium » Nábytkářská a dřevařská výroba


Nábytkářská a dřevařská a výroba

33 - 42 - L / 51

Kdo se může přihlásit

 • Studium je určeno pro absolventy tříletých dřevařských učebních oborů.
 •  Studium navazuje na učivo tříletých dřevařských učebních oborů truhlář, čalouník. Umožňuje studentům získat v průběhu dvou let teoretické znalosti potřebné k úspěšnému složení maturitní zkoušky a jsou odborně připravováni k výkonu funkce vedoucího výroby, konstruktéra, mistra, nebo soukromého podnikatele v sériové nebo zakázkové výrobě.

Přijímací řízení

Přijímací řízení na obor Nábytkářská a dřevařská výroba a na obor Stavební provoz proběhne dle státních přijímacích zkoušek a důležitým kritériem budou také studijní výsledky dle vysvědčení  za 1. pololetí 3. ročníku z tříletého studia učebního oboru. V případě shody u více uchazečů budou pořadí pro přijetí určovat postupně průměry na vysvědčení z 2. a 1. ročníku.

Přijatí uchazeči o nástavbové studium již nemusí potvrdit přijetí zápisovým listkem.

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

 • 2 roky, maturitní vysvědčení

 Profesní uplatnění:

 • Absolvent oboru Nábytkářská a dřevařská výroba se uplatní v dřevařských, nábytkářských i stavebních firmách.
 • Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním.
 • Absolvent oboru se zaměřením dřevěné konstrukce disponuje kompetencemi pro činnost v povolání dřevařského technika ve velkých, středních i malých výrobních, obchodních a projektových firmách na úrovni středního a nižšího managementu jako pracovník v oblasti přípravy výroby, kontroly výroby a jakosti výrobků, ekonomiky, marketingu a logistiky.
 • Uplatní se jako technolog, konstruktér, návrhář, operátor a obchodník ve výrobě polotovarů ze dřeva, stavebně truhlářské výroby, výroby a realizace dřevostaveb, interiérů a ostatních dřevěných výrobků.
 • Výstupní kompetence dávají předpoklad i pro pozici podnikatele ve výše uvedených oblastech dřevařské a nábytkářské výroby.
 • Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách se zaměřením na zpracování dřeva (Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně, VOŠ a SPŠ Volyně).

 Získané znalosti a dovednosti:

 • Znalosti základních materiálů používaných v oboru a možnosti jejich aplikací
 • Znalosti dřevařských technologií při výrobě stavebně-truhlářských výrobků, montáže dřevostaveb,výrobě řeziva atd.
 • Tvorba technické dokumentace a její praktické využití
 • Znalosti konstrukcí a konstrukčních systémů stavebně-truhlářských výrobků a dřevostaveb
 • Znalosti hospodaření a účetnictví ve firmách, daňového systému, účetní evidence
 • Stanovení kalkulace na výrobek
 • Využívání výpočetní techniky (kancelářský software, software pro tvorbu prezentací, pro práci s grafikou, CAD systém)

 Způsob studia:

 • Teoretická výuka probíhá denně v učebnách vybavených didaktickými a odbornými pomůckami, jazykových učebnách, laboratoři.
 • Vyučovací předmět odborná praxe probíhá v každém ročníku. Koná se na pracovišti fyzických nebo právnických osob na základě smluvního vztahu mezi školou a zaměstnavatelem.  Seznamují se s povinnostmi vedoucího výroby, mistra a zaměstnanců. Ve druhém pololetí 2. ročníku žáci absolvují praxi formou odborných exkurzí.

Další bonusy při studiu:

 • Účast na předváděcích akcích a přednáškách odborných dřevařských a stavebních firem, odborných výstavách, exkurze, návštěvy veletrhů.
 • Účast v soutěžích odborných dovedností, vědomostí a znalostí.
 • Kulturně-historické exkurze.
 • Stravování ve školní jídelně, možnost objednat stravu internetem.
 • Ubytování na domově mládeže.

 • WIFI free pro studenty v budově školy.

   

Fotografie ze studia:

Zde si můžete prohlédnout fotografie ze školního života, exkurzí a praxe našich studentů.

 

« zpět


Aktuální akce

Termíny podání přihlášky a vyrozumění o umístění či neumístění v DM

Pro školní rok 2021/2022- termín pro podání přihlášky: do 30. června 2021 »

Krizová opatření č. 200 (a jeho prodloužení č. 300 a 315), č. 216 (jeho změna č. 244) a č. 299 (a jeho prodloužení č. 315)

od 27. února do 11. dubna 2021, vzory, aktualizace »

Termíny zkoušek profilové části MZ – změna

pro jarní zkušební období 2021 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:   


Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz