Cesta: Pro uchazeče » Přijímací zkoušky nanečisto


Přijímací zkoušky nanečisto 2024

Ve současné době není plánováno zveřejnění nových ilustračních testů CERMAT pro školy a uchazeče, jak tomu bylo v předchozích letech.

Z tohoto důvodu již letos nepořádáme přijímací zkoušky nanečisto ve škole.

Testová zadání k procvičování a aplikace pro procvičování testů a úloh jsou veřejně přístupné na adrese:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani.


Další informace o přijímacích zkouškách
naleznete na: https://prijimacky.cermat.cz/.

 

 


Aktuální akce

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek