Cesta: Učební obory » Podpora řemesel


Finanční podpora řemesel v odborném školství

Jedná se o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro motivaci vybraných oborů vzdělávání s výučním listem.

Opatření je uplatněno od 1. 9. 2007 počínaje žáky prvních ročníků vybraných oborů. Od 1. 9. 2017 byla upravena pravidla.

Podporované obory na naší škole:

Instalatér
Klempíř
Zedník
Tesař
Malíř
Truhlář - od 1.9.2018

Finanční motivace vybraných oborů:

1. ročník 300,- Kč měsíčně, září až červen
za vyznamenání jednorázově na konci školního roku 1500 Kč

2. ročník 400,- Kč měsíčně, září až červen
za vyznamenání jednorázově na konci školního roku 2500 Kč

3. ročník 500,- Kč měsíčně, září až leden
za vyznamenání jednorázově na konci školního roku 3000 Kč

Celkem takto může žák získat až 16 500 Kč a k tomu ještě měsíční kapesné, viz níže.

Podmínkou vyplacení částky je žádná neomluvená absence v daném měsíci a další pravidla - viz přílohy na konci stránky.

Podpora se týká pouze denního studia.
Netýká se období hlavních prázdnin a při přerušení studia.


Kapesné

Kapesné - odměna za produktivní práci.
Žáci druhých a třetích ročníků ze své produktivní práce dostávají kapesné. V minulém školním roce bylo žákům druhého a třetího ročníku vyplaceno v průměru asi 400 Kč v každém kalendářním měsíci.

« zpět


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Termíny konání závěrečných zkoušek v podzimním zkušebním období 2020

Termíny konání jednotlivých zkoušek v září 2020 s určením času a místa zahájení zkoušek. »

Zrušení mimořádného opatření za dne 19. června 2020

s účinností od 1. 7. 2020 »

Vydání vysvědčení pro 1.–3. ročník maturitních oborů a 1.–2. ročník učebních oborů

30. 6. 2020 »

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

pro školní rok 2020/2021 »

Mimořádné opatření MZ ČR o omezení provozu škol a školských zařízení

s účinností ode dne 27. června do 30. června 2020 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz