Cesta: Informace o škole » Školská rada


Školská rada při SPŠS Valašské Meziříčí

Usnesením  Rady  Zlínského  kraje  ze  dne  21.  11.  2005   pod  č.  j.  1075-05-P01   byla  zřízena  s  účinností
od 1. 1. 2006 Školská rada při střední škole, jejíž činnost vykonává p. o. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, pro pracoviště SPŠ stavební, Máchova 628 a pracoviště SOU, Komenského 2.

Složení Školské rady od 9. 9. 2020 :

  1. Mgr. Libuše Marková 
  2. Ing. Irena Gorejová
  3. Karel Kadlec
  4. Ing. Lubomír Vaculín
  5. Doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.
  6. Jana Horáková

Kontaktní údaje:

Ing. Irena Gorejová
Adresa zaměstnání:  
SPŠ stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628/10, 757 01 Valašské Meziříčí
e-mail: gorejova@spsstavvm.cz
 Mgr. Libuše Marková
Adresa zaměstnání:    SPŠ stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628/10, 757 01 Valašské Meziříčí
e-mail:  markova@spsstavvm.cz
Karel Kadlec
Adresa zaměstnání:   COMMODUM spol. s r.o., Valašská Bystřice
e-mail:  karel.kadlec@commodum.cz
Doc. MUDr. Michal Filip, Ph. D.
Adresa zaměstnání: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
e-mail:  filip@bnzlin.cz

Ing. Lubomír Vaculín
Adresa zaměstnání: MÚ Zubří, U domoviny 234, 756 54 Zubří
e-mail: vaculin@mesto-zubri.cz
Jana Horáková
Adresa zaměstnání: COMMODUM, spol. s r. o.
e-mail: jana.horakova@commodum.cz

 

 


Aktuální akce

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek