Cesta: Informace o škole » Školská rada


Školská rada při SPŠS Valašské Meziříčí

Usnesením  Rady  Zlínského  kraje  ze  dne  21.  11.  2005   pod  č.  j.  1075-05-P01   byla  zřízena  s  účinností
od 1. 1. 2006 Školská rada při střední škole, jejíž činnost vykonává p. o. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, pro pracoviště SPŠ stavební, Máchova 628 a pracoviště SOU, Komenského 2.

Složení Školské rady od 12. 7. 2021 :

  1. Mgr. Libuše Marková, MBA  
  2. Ing. Irena Gorejová
  3. Karel Kadlec
  4. Ing. Radim Holiš
  5. Zbyněk Fojtíček
  6. Hana Košárková

     

     

Kontaktní údaje:

Předsedkyně ŠRIng. Irena Gorejová
Adresa zaměstnání:  
SPŠ stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628/10, 757 01 Valašské Meziříčí
e-mail: gorejova@spsstavvm.cz
Tajemnice ŠR Mgr. Libuše Marková
Adresa zaměstnání:    SPŠ stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628/10, 757 01 Valašské Meziříčí
e-mail:  markova@spsstavvm.cz
ČlenKarel Kadlec
Adresa zaměstnání:   COMMODUM spol. s r.o., Valašská Bystřice
e-mail:  karel.kadlec@commodum.cz
ČlenIng. Radim Holiš
Adresa zaměstnání: Krajský úřad Zlínského kraje
e-mail:  radim.holis@kr-zlinsky.cz
Člen
Zbyněk Fojtíček
Adresa zaměstnání: Krajský úřad Zlínského kraje
e-mail:  zbynek.fojticek@kr-zlinsky.cz
ČlenkaHana Košárková
Adresa zaměstnání: DataLite spol. s.r.o. Praha
e-mail: hana.kosarkova@cetin.cz  

 

 


Aktuální akce

Nástup na DM po hlavních prázdninách 2022

UPOZORNĚNÍ »

Mosty ze špejlí

zpráva ze školní akce »

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (distanční studium)

pro školní rok 2022/2023, distanční studium zkrácené »

Stavba roku Zlínského kraje 2021

ocenění a úspěchy našich žáků »

Opravné, komisionální a doplňkové klasifikační zkoušky za 2. pololetí

za 2. pololetí školního roku 2021/2022 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek