Cesta: Informace o škole » Učitelé


Učitelé maturitních oborů - Máchova

Učitelé učebních oborů a nástavbového studia - Máchova

Učitelé odborného výcviku - Vrbenská

Vychovatelé - Domov mládeže Máchova

 

Učitelé maturitních oborů - Máchova 628/10

Jméno                                                                                                                                                                        Vyučované předměty

Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA

ředitelka

mikulastikovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 021 

ANJ

Mgr. Jana Sadílková

zástupkyně ředitelky

sadilkovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 022

ICT, PGM

Mgr. Hana Bolechová

bolechovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 032

CJL

Ing. arch. Alena Carbolová

carbolovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 042

ARC, ATT, ODK, URB

Mgr. Vanda Croke

crokespsstavvm.cz, tel. 571 751 032

ANJ

Ing. arch. Marcela Dorňáková

dornakovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 042

AID, ATT, DEN, KAM, KOC

Mgr. Jiří Drozd

třídní učitel

předseda okresní komise středoškolské odborné činnosti

drozdspsstavvm.cz, tel. 571 751 032

ANJ, DEJ

RNDr. Martin Dvořák, Ph.D.

třídní učitel

školní metodik prevence rizikového chování

dvorakspsstavvm.cz, tel. 571 751 040

CHE, ICT, MAT

PaedDr. Drahomíra Hegarová

předsedkyně předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů

hegarovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 033

ANJ

Mgr. Petra Hejlová

hejlovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 032

CJL

Ladislav Horník

hornikspsstavvm.cz, tel. 571 751 034

PRA

Ing. Mária Chmelová

chmelovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 038

CAD, INS, KOC, POS, SPP, ROZ, RPS, ZAS

Ing. Helena Klosová

klosovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 039

CAD, ZAS

Ing. Mariana Kostková

kostkovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 046
BIM, SME, STK

Ing. Tomáš Kratochvíl

kratochvilspsstavvm.cz

ELE, FYZ, PRA, STR

Mgr. Jiřina Krmelová

předsedkyně nadačního fondu školy

třídní učitelka

výchovná poradkyně

konzultační hodiny:

úterý                    14.30-15.30 h (rodiče)

středa                  7.00-7.30 h (učitelé)

pátek                    9.20-9.40 (žáci)

(nebo po předchozí domluvě)

krmelovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 028

OBN, TEV

Ing. Stanislav Kučera

kuceraspsstavvm.cz, tel. 571 751 031

GEO, STM

Ing. Miroslav Maňas

třídní učitel

manasspsstavvm.cz, tel. 571 751 043

KOC, POS

Mgr. Libuše Marková, MBA

předsedkyně školské rady

třídní učitelka

markovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 035

ANJ, TEV

Ing. Eva Michalíková

michalikovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 038

CAD, ODK

Ing. Pavla Nováková

třídní učitelka

novakovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 038

CAD, KOC, POS, ZAS

Ing. Miroslava Pavelková

pavelkovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 046

BIM, SME, STK

Ing. Svatopluk Pešek

třídní učitel

pesekspsstavvm.cz, tel. 571 751 031

KOC, MEC, PRA, VTP

Ing. Petr Pobořil

třídní učitel

poborilspsstavvm.cz, tel. 571 751 036

CAD, KOC, PRA, ZDT

RNDr. Karin Poláčková

polackovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 040

DEG, ICT, MAT

Mgr. Lucie Pustková

třídní učitelka

pustkovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 016

CJL

Ing. Rudolf Schneider

schneiderspsstavvm.cz, tel. 571 751 046

EKO

Mgr. Kateřina Skalická

koordinátorka EVVO

třídní učitelka

skalickaspsstavvm.cz, tel. 571 751 033

EKG, MAT

Jaroslav Směták

smetakspsstavvm.cz, tel. 571 751 034

PRA

Mgr. Pavla Sucháčková

suchackovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 041

DEG, MAT

Ludmila Surovjatkinová

surovjatkinovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 035

OBN

Mgr. Alena Šimonková

předsedkyně předmětové komise přírodovědných předmětů

simonkovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 041

FYZ, ICT, MAT

Mgr. Miloslav Špůrek

předseda předmětové komise tělesné přípravy

spurekspsstavvm.cz, tel. 571 751 028

TEV, TV

Ing. Ladislav Trčka

trckaspsstavvm.cz, tel. 571 751 037

KOC, MEC, PRA, RVP, VYP, VZD

Ing. Alena Tvrdoňová

tvrdonovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 017

STM

Mgr. Radka Vavříková

vavrikovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 032

CJL

Ing. Josef Vémola

předseda předmětové komise pozemního stavitelství

člen nadačního fondu školy

třídní učitel

vemolaspsstavvm.cz, tel. 571 751 043

OBP, POS

Mgr. Jana Vlachová

vlachova@spsstavvm.cz, tel. 571 751 016

ANJ, AJ

Zpět

 

Učitelé učebních oborů a nástavbového studia - Máchova 628/10

JménoKontakt

Ing. Iva Halaštová

zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně pro UO
Vyučované předměty -MT, INF, CH, VZ, ZA

halastovaspsstavvm.cz

tel. 571 751 010, 734 686 235

Mgr. Hana Biršelová

Vyučované předměty - M, AM, TV

birselovaspsstavvm.cz

tel. 571 751 018

Ing. Ctirad Bryol

Vyučované předměty - VYT

bryolspsstavvm.cz

tel. 571 751 017

Ing. Milena Bryolová

vedoucí metodické komise Klempíř
Vyučované předměty -MT, SM, TE, OK, VS2, SZ, SK

bryolovaspsstavvm.cz

tel. 571 751 017

Mgr. David Cmerek

Vyučované předměty - AJ, INF

cmerekspsstavvm.cz

tel. 571 751 016

Ing. Irena Gorejová

vedoucí metodické komise NDV
Vyučované předměty -MT, SM, OK, KON, TCC, ČJ, CH, F, INF

gorejovaspsstavvm.cz

tel. 571 751 044

Ing. Jaroslav Indrák

vedoucí metodické komise Tesař, Montér suchých staveb
Vyučované předměty -SM, TE, OK, DKS, SK, INF, F

indrakspsstavvm.cz

tel. 571 751 045

Mgr. Libor Korábečný

korabecnyspsstavvm.cz

tel. 571 751 018

Ing. Marie Kozáková

vedoucí metodické komise Zedník
Vyučované předměty - SM, OP, OK, TE, SZ, SK, INF

kozakovaspsstavvm.cz

tel. 571 751 039

Alexandra Manová

Vyučované předměty - ČJ

manovaspsstavvm.cz

tel. 571 751 044

Ing. Vladimíra Straková

vedoucí metodické komise Instalatér
Vyučované předměty -MT, OK, IVK, VYT, PL, SK, AM, F, OC

strakovaspsstavvm.cz

tel. 571 751 039

Ing. Alena Tvrdoňová

vedoucí metodické komise Malíř a lakýrník
Vyučované předměty -MT, STM, PS, LNP, MP, ACH

tvrdonovaspsstavvm.cz

tel. 571 751 017

Mgr. Petr Vrána

Vyučované předměty - ČJ

vranaspsstavvm.cz

tel. 571 751 015

Mgr. Jana Vlachová

Vyučované předměty -AJ

vlachova@spsstavvm.cz

tel. 571 751 016

Bc. Jiří Zámečník

vedoucí metodické komise Truhlář
Vyučované předměty - TE, TR, VZ, SZ, E, PRA

zamecnikspsstavvm.cz

tel. 571 751 045

Zpět

 

Učitelé odborného výcviku - Vrbenská 234

JménoKontakt

Mgr. Miroslav Barabáš

zástupce ředitelky

barabasspsstavvm.cz

tel. 571 612 118, 728 831 633

Zdeněk Folta

vedoucí učitel odb. výcviku

foltaspsstavvm.cz

tel. 571 166 260

Milan Barabáš

milan.barabasspsstavvm.cz

tel. 571 166 265

Václav Čep

vaclav.cepspsstavvm.cz

tel. 571 166 266

Zbyněk Čep

cepspsstavvm.cz

tel. 571 166 266

Marcel Černoch

cernochspsstavvm.cz

tel. 571 166 265

Bc. Pavel Hurtík

hurtikspsstavvm.cz

tel. 571 166 262

Jaroslav Kuběj

kubejspsstavvm.cz

tel. 571 166 264

Pavel Kučera

pavel.kuceraspsstavvm.cz

tel. 571 166 263

Stanislav Mrázek

mrazekspsstavvm.cz

tel. 571 751 049,  571 166 266

Miroslav Ondruš

ondrusspsstavvm.cz

tel. 571 751 049,  571 166 266

Petr Ptáček

ptacekspsstavvm.cz

tel. 571 166 265

Tomáš Růžička

ruzickaspsstavvm.cz

tel. 571 166 266

Jiří Stříteský

striteskyspsstavvm.cz

tel. 571 166 262

František Takáč

takacspsstavvm.cz

tel. 571 166 263

Zpět

 

Vychovatelé - Domov mládeže Máchova 628

JménoE-mailová adresa

Ing. Iva Halaštová

zástupkyně ředitelky

halastova@spsstavvm.cz

571 751 010, 734 686 235

Eva Šrámková

sramkovaspsstavvm.cz

571 751 030

Leona Pastorková

pastorkova@spsstavvm.cz

571 751 030

Zpět


Aktuální akce

Termíny podání přihlášky a vyrozumění o umístění či neumístění v DM

Pro školní rok 2021/2022- termín pro podání přihlášky: do 30. června 2021 »

Krizová opatření č. 200 (a jeho prodloužení č. 300 a 315), č. 216 (jeho změna č. 244) a č. 299 (a jeho prodloužení č. 315)

od 27. února do 11. dubna 2021, vzory, aktualizace »

Termíny zkoušek profilové části MZ – změna

pro jarní zkušební období 2021 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:   


Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz