Cesta: Informace o škole » Učitelé


Učitelé maturitních oborů - Máchova

Učitelé učebních oborů a nástavbového studia - Máchova

Učitelé odborného výcviku - Vrbenská

Vychovatelé - Domov mládeže Máchova

 

Učitelé maturitních oborů - Máchova 628/10

Jméno                                                                                                                                                                        Vyučované předměty

Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA

ředitelka

mikulastikovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 021 

ANJ

Mgr. Jana Sadílková

zástupkyně ředitelky

sadilkovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 022

ICT, PGM

Ing. arch. Alena Carbolová

carbolovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 042

ARC, KAM, ODK, URB

Mgr. Vanda Croke

crokespsstavvm.cz, tel. 571 751 032

ANJ

Ing. arch. Marcela Dorňáková

dornakovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 042

ARC, DEN, KOC, ODK

Mgr. Jiří Drozd

třídní učitel

předseda okresní komise středoškolské odborné činnosti

drozdspsstavvm.cz, tel. 571 751 032

ANJ, DEJ

RNDr. Martin Dvořák, Ph.D.

školní metodik prevence rizikového chování

dvorakspsstavvm.cz, tel. 571 751 040

CHE, ICT

PaedDr. Drahomíra Hegarová

předsedkyně předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů

hegarovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 033

ANJ

Mgr. Petra Hejlová

hejlovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 032

CJL, OBN, ON

Ladislav Horník

hornikspsstavvm.cz, tel. 571 751 034

PRA

Ing. Mária Chmelová

chmelovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 038

CAD, INS, KOC, POS, SPP, ROZ

Ing. Tomáš Kratochvíl

kratochvilspsstavvm.cz

ELE, FYZ, ICT, STR

Mgr. Jiřina Krmelová

předsedkyně nadačního fondu školy

třídní učitelka

výchovná poradkyně

konzultační hodiny:

úterý                    14.30-15.30 h (rodiče)

středa                  7.00-7.30 h (učitelé)

pátek                    9.20-9.40 (žáci)

(nebo po předchozí domluvě)

krmelovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 028

OBN, TEV

Ing. Stanislav Kučera

kuceraspsstavvm.cz, tel. 571 751 031

GEO, STM

Ing. Miroslav Maňas

třídní učitel

manasspsstavvm.cz, tel. 571 751 043

KOC, POS

Mgr. Libuše Marková, MBA

předsedkyně školské rady

třídní učitelka

markovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 035

ANJ, TEV

Ing. Eva Michalíková

michalikovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 038

CAD, ODK

Ing. Pavla Nováková

třídní učitelka

novakovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 038

CAD, KOC, POS

Ing. Miroslava Pavelková

pavelkovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 046

BIM, MEC, SME, STK, TEK

Ing. Svatopluk Pešek

pesekspsstavvm.cz, tel. 571 751 031

CAD, KOC, PRA, VTP

Ing. Petr Pobořil

třídní učitel

poborilspsstavvm.cz, tel. 571 751 036

KOC, PRA, RVP, ZAS, ZDT

RNDr. Karin Poláčková

polackovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 040

DEG, ICT, MAT

Mgr. Lucie Pustková

pustkovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 035

CJL, ČJ, DEJ, OBN

Ing. Rudolf Schneider

schneiderspsstavvm.cz, tel. 571 751 046

EKO, GEO, KOC, SME, STK

Mgr. Kateřina Skalická

koordinátorka EVVO

třídní učitelka

skalickaspsstavvm.cz, tel. 571 751 033

Bi-E, EKG, MAT

Jaroslav Směták

smetakspsstavvm.cz, tel. 571 751 034

PRA

Mgr. Pavla Sucháčková

třídní učitelka

suchackovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 041

DEG, MAT

Mgr. Alena Šimonková

předsedkyně předmětové komise přírodovědných předmětů

třídní učitelka

simonkovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 041

FYZ, MAT

Mgr. Miloslav Špůrek

předseda předmětové komise tělesné přípravy

spurekspsstavvm.cz, tel. 571 751 028

TEV, TV

Ing. Ladislav Trčka

trckaspsstavvm.cz, tel. 571 751 037

KOC, MEC, PRA, VYP, VZD, ZDT

Ing. Alena Tvrdoňová

tvrdonovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 017

STM

Mgr. Radka Vavříková

třídní učitelka

vavrikovaspsstavvm.cz, tel. 571 751 032

CJL

Ing. Josef Vémola

předseda předmětové komise pozemního stavitelství

člen nadačního fondu školy

třídní učitel

vemolaspsstavvm.cz, tel. 571 751 043

KOC, OBP, POS

Mgr. Jana Vlachová

vlachova@spsstavvm.cz, tel. 571 751 016

ANJ, AJ

Zpět

 

Učitelé učebních oborů a nástavbového studia - Máchova 628/10

JménoKontakt

Ing. Iva Halaštová

zástupkyně ředitelky

halastovaspsstavvm.cz

tel. 571 751 010, 734 686 235

Mgr. Hana Biršelová

birselovaspsstavvm.cz

tel. 571 751 018

Ing. Milena Bryolová

bryolovaspsstavvm.cz

tel. 571 751 017

Mgr. David Cmerek

cmerekspsstavvm.cz

tel. 571 751 016

Ing. Irena Gorejová

gorejovaspsstavvm.cz

tel. 571 751 044

Ing. Jaroslav Indrák

indrakspsstavvm.cz

tel. 571 751 045

Mgr. Libor Korábečný

korabecnyspsstavvm.cz

tel. 571 751 018

Ing. Marie Kozáková

kozakovaspsstavvm.cz

tel. 571 751 039

Ing. Stanislav Matas

matasspsstavvm.cz

tel. 571 751 015

Ing. Vladimíra Straková

strakovaspsstavvm.cz

tel. 571 751 039

Ing. Alena Tvrdoňová

tvrdonovaspsstavvm.cz

tel. 571 751 017

Mgr. Petr Vrána

vranaspsstavvm.cz

tel. 571 751 015

Mgr. Jana Vlachová

vlachova@spsstavvm.cz

tel. 571 751 016

Bc. Jiří Zámečník

zamecnikspsstavvm.cz

tel. 571 751 045

Zpět

 

Učitelé odborného výcviku - Vrbenská 234

JménoKontakt

Mgr. Miroslav Barabáš

zástupce ředitelky

barabasspsstavvm.cz

tel. 571 612 118, 728 831 633

Zdeněk Folta

vedoucí učitel odb. výcviku

foltaspsstavvm.cz

tel. 571 166 260

Milan Barabáš

milan.barabasspsstavvm.cz

tel. 571 166 265

Václav Čep

vaclav.cepspsstavvm.cz

tel. 571 166 266

Zbyněk Čep

cepspsstavvm.cz

tel. 571 166 266

Marcel Černoch

cernochspsstavvm.cz

tel. 571 166 265

Bc. Pavel Hurtík

hurtikspsstavvm.cz

tel. 571 166 262

Jaroslav Kuběj

kubejspsstavvm.cz

tel. 571 166 264

Pavel Kučera

pavel.kuceraspsstavvm.cz

tel. 571 166 263

Stanislav Mrázek

mrazekspsstavvm.cz

tel. 571 751 049,  571 166 266

Miroslav Ondruš

ondrusspsstavvm.cz

tel. 571 751 049,  571 166 266

Petr Ptáček

ptacekspsstavvm.cz

tel. 571 166 265

Tomáš Růžička

ruzickaspsstavvm.cz

tel. 571 166 266

Jiří Stříteský

striteskyspsstavvm.cz

tel. 571 166 262

František Takáč

takacspsstavvm.cz

tel. 571 166 263

Zpět

 

Vychovatelé - Domov mládeže Máchova 628

JménoE-mailová adresa
Eva Šrámková sramkovaspsstavvm.cz

Zpět


Aktuální akce

Fotogalerie 8. ročníku Stavařské SPEDOS tisícovky

konané 1. 6. 2019 »

Stavařská SPEDOS tisícovka 2019 – výsledková listina

pořadí závodníků z 1. 6. 2019 »

Český den proti rakovině 15. května

ve středu se konala celostátní veřejná sbírka »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
Fax: +420 571 751 010

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz