Cesta: Informace o škole » Historie


Historie

Roku 1874 vznikla Odborná škola pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Byla druhou střední školou na Valašsku, první školou umělecko průmyslového charakteru na Moravě. Záhy dosáhla vynikající řemeslné i umělecké úrovně a získala úspěchy na výstavách doma i v cizině. Mnoho žáků i učitelů patřilo k předním malířům (B. Jaroněk, J. Baruch, J. Brož), sochařům (F. Úprka, J. Antek) a zejména ve světě proslulým architektům (V. Hilský, R. Podzemný, A. Tenzer, J. Místecký, B. Kupka, Z. Plesník, L. Vrátník, V. Palla).

V roce 1951 byla škola změněna ve Vyšší průmyslovou školu stavební, která navázala na bohaté tradice své předchůdkyně.

Z důležitých dat nutno připomenout:

1876 bylo kromě truhlářství zřízeno oddělení soustružnické a začalo se vyučovat odbornému kreslení a modelování.

1880 byla ke škole připojena škola živnostensko pokračovací a všeobecným předmětům se učilo společně.

1888 zaveden kurs zručnosti pro žáky základních škol.

1889 zavedeno vyučování ornamentálnímu a figurálnímu řezbářství a pracím kostelním (zlacení, zdobení).

1891 zřízena tak zvaná veřejná kreslírna pro stavební a nábytkářské truhlářství.

1904 otevřena první v Rakousku mistrovská škola pro stavební a nábytkářské truhlářství.

1922 zřízeno pilařské oddělení

1932 otevřena mistrovská škole kolářsko-karosářská.

1951 Státní odborná škola pro zpracování dřeva změněna na Vyšší průmyslovou školu stavební s obory stavitelství, obory dřevodělnými, klempířskými, kovodělnými a mistrovskou školou truhlářskou.

1954 ustálilo se na škole vyučování dvěma oborům: pozemní stavitelství a technická zařízení budov.

1961 změněn název školy na Střední průmyslová škola stavební.

1991 bylo zřízeno pomaturitní studium stavební obnova.

1994 zaveden pětiletý obor stavebnictví se zaměřením pozemní stavitelství, podnikání ve stavebnictví a stavební obnova.

1994 dokončena vestavba půdy z níž vzešly nové učební prostory.

1997 došlo k transformaci pětiletého oboru stavebnictví na čtyřletý.

1998 rekonstrukce prostor internátu a vybudování nové školní jídelny.

2004 na škole zaveden nový čtyřletý studijní obor technické lyceum.

2005 rekonstrukce(přístavba a vestavba) domova mládeže a rozšíření ubytovací kapacity.

2005 dne 1. 7. 2005 došlo ke sloučení institucí Střední průmyslová škola stavební a Střední odborné učiliště v jednu instituci, a to Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí.

2006 od 1. 9. 2006 naše škola nabízí studium stavebních oborů Pozemní stavitelství a Technická zařízení budov v nové, distanční formě. Studium je určeno pro dospělé.

Pracoviště Komenského

Výuka řemeslům na SOU stavebním má dlouholetou tradici. Jeho budova v Komenského ulici č. 2 slouží učňovskému školství více než 50 let. Tradice výuky řemeslům v tzv. živnostenských školách je ovšem ve Valašském Meziříčí mnohem starší. Spadá až do 70. let minulého století, kdy vedle jiných vzniká tzv. dřevařská škola, jejímž přímým pokračovatelem je naše SOU, zejména v oborech Truhlář a Tesař.

Historická budova SOU stavebního na Komenského ulici slouží školní výuce od roku 1898. Dnešní SOU stavební zůstalo po celou dobu své existence od r. 1947 věrné výuce řemeslům, jejichž zaměření se již před desítkami let vyprofilovalo do nynější podoby, t.j. výuky řemeslům stavebním a dřevařským.

 

 

 


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek