Cesta: Informace o škole » Charakteristika školy


Charakteristika školy

Střední průmyslová škola stavební byla založena v roce 1874. Do roku 1951 byla zaměřena na vzdělávání v oblasti zpracování dřeva, poté se začala zabývat oborem Pozemní stavitelství, od roku 1954 navíc oborem Technická zařízení budov. V roce 2005 došlo ke sloučení se Středním odborným učilištěm stavebním, takže od té doby pokrývá škola všechny stupně středního odborného vzdělávání.

Posláním školy je výchova stavebních odborníků, kteří po absolvování školy vykonávají činnost mistrů, projektantů nebo stavbyvedoucích a po předepsané praxi a vykonání autorizačních zkoušek i podnikatelů. Uplatní se i na stavebních úřadech nebo ve výrobě a prodeji stavebních materiálů. Velký počet absolventů pokračuje v dalším studiu na VŠ.

Škola aktivně spolupracuje s odbornými firmami v regionu, a to formou přednášek, odborných exkurzí na stavbách a výkonem souvislé odborné praxe žáků přímo ve firmách. Absolventi školy mají dlouhodobě velmi dobré uplatnění na trhu práce – poptávka po absolventech je značná.

Studijní obory

Ve školním roce 2019/2020 máme ve škole vždy 3 třídy v každém z ročníků denního studia (s výjimkou 3. ročníku, kde jsou třídy 2) a 1 třídu ve 2 ročníku zkráceného distančního studia. Celkem je na škole 12 tříd (11 denního a 1 distančního studia), v nichž studuje 294 žáků denního a 21 žáků distančního studia v oborech

  • 36-47-M / 01   Stavebnictví,
  • 36-45-M / 01   Technická zařízení budov.

Jsme školou pro širokou oblast okresu Vsetín a přilehlých částí okresů Nový Jičín, Frýdek-Místek, Kroměříž a Přerov. V oboru technická zařízení budov máme studenty i z okresů Olomouc, Šumperk, Uherské Hradiště a Zlín. Pro studenty z větších vzdáleností je přímo v areálu školy domov mládeže s celodenním stravováním. Domov mládeže má kapacitu 40 míst, s možností ubytování hochů i dívek. Pro zájemce o obědy z řad žáků i zaměstnanců školy slouží školní kuchyň s jídelnou, umístěná v objetu školy.

Učební obory

Od 1. 7. 2005 došlo ke sloučení SOU stavebního se SPŠ stavební. Tímto sloučením se stalo stavební učiliště součástí SPŠ stavební a název školy byl změněn na: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ.
Všechny učební obory zůstaly zachovány, výuka učebních oborů pokračuje v nezměněné podobě, ve stejném rozsahu.

Výhodou školy je její umístění ve Valašském Meziříčí, které je křižovatkou silniční i železniční. Kromě toho je učiliště součástí Střední průmyslové školy stavební, kde si naši žáci mohou dále rozvíjet odborné vědomosti .
Ti nejlepší z nich mohou po vyučení pokračovat v dalším studiu a získat maturitu ve dvouletém nástavbovém studiu a u stavebních oborů mohou kromě nástavbového studia pokračovat také ve studiu čtyřletých maturitních oborů při vykonání rozdílových zkoušek s nástupem do 2. ročníku.

Učební obory připravují budoucí řemeslníky po teoretické i po praktické stránce. Důraz je kladen zejména na praktickou výuku v dílnách. Od 2. ročníku se snažíme umisťovat naše žáky přímo na stavby, kde se nejvíce naučí přímo v reálném prostředí svého budoucího uplatnění. Součástí školy je Středisko praktického vyučování, ve kterém jsou dílny: truhlářské, instalatérské, klempířské, zednické, tesařské a malířské. Škola má vlastní svářečskou školu pro výcvik ve spojování plastů, mědi i oceli. Absolvent oboru instalatér proto obdrží zároveň s výučním listem svářečský průkaz.

Spolupráce  se stavebními i dřevařskými firmami nám umožňuje  provádět  praktickou výuku přímo v provozu a 
na jednotlivých stavbách.

Absolvent naší školy má velmi dobré uplatnění v praxi a je žádaný ve všech stavebních firmách České republiky i v zahraničí.

Žákům jsme schopni nabídnout stravování, pracovní oděv a obuv, ubytování v DM a kapesné podle toho, jak
se podílejí na produktivní práci. Stavební obory jsou navíc podporovány i finančně Zlínským krajem.

 


Aktuální akce

Termíny podání přihlášky a vyrozumění o umístění či neumístění v DM

Pro školní rok 2021/2022- termín pro podání přihlášky: do 30. června 2021 »

Krizová opatření č. 200 (a jeho prodloužení č. 300 a 315), č. 216 (jeho změna č. 244) a č. 299 (a jeho prodloužení č. 315)

od 27. února do 11. dubna 2021, vzory, aktualizace »

Termíny zkoušek profilové části MZ – změna

pro jarní zkušební období 2021 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:   


Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz