Cesta: Pro uchazeče » Maturitní obory » Technická zařízení budov


Technická zařízení budov


Video o oboru 36-45-M/01 Technická zařízení budov pro informační systém www.infoabsolvent.cz natočené
ve spolupráci s naší školou.

Charakteristika oboru

Studijní obor Technická zařízení budov je oborem s největší tradicí na celé Moravě a na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí se vyučuje od roku 1954. Připravuje pracovníky a podnikatele pro speciální činnosti na stavbách, především v oblasti vytápění, vzduchotechniky, zdravotní techniky a zásobování plynem. Těžištěm oboru TZB jsou rozvody a hospodaření s nejrůznějšími formami energie. Výuka je vedena moderně, v souladu je prolínání se teorie s praxí. Mnohé výpočty se provádějí pomocí počítačových programů a grafická podoba výkresů je řešena počítačovým systémem AutoCAD. Teoretické znalosti si mohou studenti ověřit v moderně vybavených laboratořích TZB.

Výstupní odborné znalosti absolventa

Studijní obor poskytuje studentům ucelený soubor informací včetně nejnovějších poznatků v oboru a umožňuje jim získání odborných vědomostí hlavně v těchto oblastech:

 • Vytápění
  Výpočty tepelných ztrát budov, návrhy vytápění s otopnými tělesy, podlahové vytápění, projektování zdrojů tepla, využívání obnovitelných zdrojů energie, centralizované zásobování teplem.
 • Vzduchotechnika
  Návrhy vzduchotechnických zařízení, větrání, klimatizace.
 • Plynárenství
  Druhy a vlastnosti topných plynů, doprava a rozvod plynu, plynové spotřebiče, kotelny, návrh domovního plynovodu a přípojek.
 • Kanalizace
  Návrhy hygienických zařízení, řešení domovní kanalizace včetně přípojek, hospodaření s dešťovou vodou, domovní čistírny odpadních vod, stokové sítě
 • Vodovod
  Návrhy rozvodů vody včetně přípojek, příprava teplé vody, využití obnovitelných zdrojů energie pro přípravu teplé vody, požární vodovod.
 • Ekonomika
  Ekonomika firmy, rozpočtování, stavební zákon.
 • Informatika
  Tvorba výkresů v AutoCADU, aplikace výpočetních programů v oboru.
 • Obnovitelné zdroje energie
  Návrhy solárních systémů, tepelných čerpadel a kotlů na biomasu.

Uplatnění absolventa

 • projekční a realizační firmy
 • technici na stavbách
 • produktoví manažeři odborných firem
 • obchodní a techničtí zástupci v odborných firmách
 • revizní a servisní technici                                                           
 • plynárenské organizace
 • vodohospodářské organizace
 • správci energetických zařízení
 • stavební odbory na MěÚ
 • odbory životního prostředí na MěÚ
 • rozpočtování

Činnosti oboru

Velmi široká je spolupráce oboru s firmami prezentujícími výrobky na našem trhu v oblasti vytápění, vzduchotechniky, klimatizace, zdravotní techniky, plynoinstalace a instalačního materiálu. Na tuto spolupráci navazují  odborné přednášky a exkurze tuzemské i zahraniční.

Možnosti dalšího vzdělávání

Studium na vysokých školách, zejména stavebního, strojního nebo příbuzného směru jako jsou ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB Ostrava.


Aktuální akce

Základní pokyny k okresnímu kolu SOČ 2023

»

Termíny zkoušek profilové části MZ a způsob záznamu vytvářeného textu písemných prací

pro jarní zkušební období 2023 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek