Cesta: Pro uchazeče » Maturitní obory » Technická zařízení budov


Technická zařízení budov


Video o oboru 36-45-M/01 Technická zařízení budov pro informační systém www.infoabsolvent.cz natočené
ve spolupráci s naší školou.

Charakteristika oboru

Studijní obor Technická zařízení budov je oborem s největší tradicí na celé Moravě a na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí se vyučuje od roku 1954. Připravuje pracovníky a podnikatele pro speciální činnosti na stavbách, především v oblasti vytápění, vzduchotechniky, zdravotní techniky a zásobování plynem. Těžištěm oboru TZB jsou rozvody a hospodaření s nejrůznějšími formami energie. Výuka je vedena moderně, v souladu je prolínání se teorie s praxí. Mnohé výpočty se provádějí pomocí počítačových programů a grafická podoba výkresů je řešena počítačovým systémem AutoCAD. Teoretické znalosti si mohou studenti ověřit v moderně vybavených laboratořích TZB.

Výstupní odborné znalosti absolventa

Studijní obor poskytuje studentům ucelený soubor informací včetně nejnovějších poznatků v oboru a umožňuje jim získání odborných vědomostí hlavně v těchto oblastech:

 • Vytápění
  Výpočty tepelných ztrát budov, návrhy vytápění s otopnými tělesy, podlahové vytápění, projektování zdrojů tepla, využívání obnovitelných zdrojů energie, centralizované zásobování teplem.
 • Vzduchotechnika
  Návrhy vzduchotechnických zařízení, větrání, klimatizace.
 • Plynárenství
  Druhy a vlastnosti topných plynů, doprava a rozvod plynu, plynové spotřebiče, kotelny, návrh domovního plynovodu a přípojek.
 • Kanalizace
  Návrhy hygienických zařízení, řešení domovní kanalizace včetně přípojek, hospodaření s dešťovou vodou, domovní čistírny odpadních vod, stokové sítě
 • Vodovod
  Návrhy rozvodů vody včetně přípojek, příprava teplé vody, využití obnovitelných zdrojů energie pro přípravu teplé vody, požární vodovod.
 • Ekonomika
  Ekonomika firmy, rozpočtování, stavební zákon.
 • Informatika
  Tvorba výkresů v AutoCADU, aplikace výpočetních programů v oboru.
 • Obnovitelné zdroje energie
  Návrhy solárních systémů, tepelných čerpadel a kotlů na biomasu.

Uplatnění absolventa

 • projekční a realizační firmy
 • technici na stavbách
 • produktoví manažeři odborných firem
 • obchodní a techničtí zástupci v odborných firmách
 • revizní a servisní technici                                                           
 • plynárenské organizace
 • vodohospodářské organizace
 • správci energetických zařízení
 • stavební odbory na MěÚ
 • odbory životního prostředí na MěÚ
 • rozpočtování

Činnosti oboru

Velmi široká je spolupráce oboru s firmami prezentujícími výrobky na našem trhu v oblasti vytápění, vzduchotechniky, klimatizace, zdravotní techniky, plynoinstalace a instalačního materiálu. Na tuto spolupráci navazují  odborné přednášky a exkurze tuzemské i zahraniční.

Možnosti dalšího vzdělávání

Studium na vysokých školách, zejména stavebního, strojního nebo příbuzného směru jako jsou ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB Ostrava.


Aktuální akce

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro učební obory

pro školní rok 2024/2025 »

Termíny zkoušek profilové části MZ a způsob záznamu vytvářeného textu písemných prací

pro podzimní zkušební období 2024 »

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2024/2025 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek