Cesta: Pro uchazeče » Maturitní obory » Pozemní stavitelství a architektura


Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a architektura


Video o oboru 36-47-M/01 Stavebnictví pro informační systém www.infoabsolvent.cz natočené ve spolupráci s naší školou.

Charakteristika oboru

Připravuje žáky v technických předmětech k zvládnutí konstrukčního řešení a provádění staveb. Žáci se seznamují s vlastnostmi stavebních materiálů, učí se posoudit vhodnost jejich použití, respektovat současné požadavky na úsporu energií a ochranu životního prostředí.

Žáci jsou vedeni ke kreativitě, klade se u nich zvýšený důraz na kvalitu výtvarného projevu a vlastní tvůrčí přínos.

Uplatnění absolventa

  • technik-návrhář zejména v interiérových studiích
  • stavební technik u stavebních firem a to v oblastech výroby a prodeje stavebních materiálů
  • referent v oblasti památkové péče
  • technik-projektant v projekčních kancelářích

Absolvent je připraven také ke studiu na vysokých školách, zejména  stavitelství, architektury a urbanismu.


Aktuální akce

Zahájení školního roku pro maturitní obory

v pondělí 4. 9. 2023 v 8.00 hod. »

Rozloučení se školním rokem 2022/23

a už se těšíme na prázdniny,... »

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2023/2024 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek