Cesta: Pro uchazeče » Přijímací zkoušky – náhradní termíny


Řádné termíny přijímacích zkoušek pro denní formu oborů vzdělání
36-47-M/01 Stavebnictví
a 36-45-M/01 Technická zařízení budov,

se konají v pondělí 29. dubna a úterý 30. dubna 2024.


Veškeré podrobnosti najdou uchazeči v pozvánkách, které jim budou doručeny poštou nebo prostřednictvím systému DiPSy.

Veškeré další informace o přijímacích zkouškách v roce 2024 naleznete na:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
nebo na:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska.

Údaje ve zkušebním schématu jsou uvedeny zvlášť pro uchazeče bez navýšení času pro konání zkoušky a zvlášť pro uchazeče s doporučením navýšení času pro konání zkoušky o 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 %.
O navýšení časového limitu na vykonání zkoušky, případně o úpravě dalších podmínek jednotné zkoušky, rozhoduje ředitel školy na základě platného doporučení školského poradenského zařízení.

Zkušební schéma MATEMATIKA

Časové navýšení
pro konání zkoušky

Začátek
administrace
zkoušky
v učebně

Úvodní
administrace
(min)

Zkouška
(min)/předpoklad

Závěrečná
administrace
(min)

                               

8:30

15

70 / 8:45–9:55

5

             25 %             

8:30

15

  90 / 8:4510:15

5

             50 %             

8:30

15

105 / 8:4510:30

5

             75 %             

8:30

15

125 / 8:4510:50

5

            100 %            

8:30

15

140 / 8:4511:05

5

Zkušební schéma ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Časové navýšení
pro konání zkoušky

Začátek
administrace
zkoušky
v učebně

Úvodní
administrace
(min)

Zkouška
(min)/předpoklad

Závěrečná
administrace
(min)

                               

10:50

15

60 / 11:0512:05

5

             25 %             

10:50

15

75 / 11:0512:20

5

             50 %             

11:05

15

90 / 11:2012:50

5

             75 %             

11:25

15

105 / 11:4013:25

5

            100 %            

11:40

15

120 / 11:5513:55

5

Celé znění Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání písemných testů (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2023/2024 naleznete na adrese:

https://www.msmt.cz/file/61832_1_1/.
Aktuální akce

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek