Cesta: Pro uchazeče » Přijímací zkoušky – náhradní termíny


Náhradní termíny přijímacích zkoušek pro denní formu oborů vzdělání
36-47-M/01 Stavebnictví,
36-45-M/01 Technická zařízení budov,
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba,
a 36-44-L/51 Stavební provoz

se konají v úterý 10. a středu 11. května 2022.


Veškeré podrobnosti najdou uchazeči v pozvánkách, které jim byly doručeny poštou.

Údaje ve zkušebním schématu jsou uvedeny zvlášť pro uchazeče bez navýšení času pro konání zkoušky a zvlášť pro uchazeče s doporučením navýšení času pro konání zkoušky o 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 %.
O navýšení časového limitu na vykonání zkoušky, případně o úpravě dalších podmínek jednotné zkoušky, rozhoduje ředitel školy na základě platného doporučení školského poradenského zařízení.

Zkušební schéma MATEMATIKA

Časové navýšení
pro konání zkoušky

Začátek
administrace
zkoušky
v učebně

Úvodní
administrace
(min)

Zkouška
(min)/předpoklad

Závěrečná
administrace
(min)

                               

8:30

15

70 / 8:45–9:55

5

             25 %             

8:30

15

  90 / 8:4510:15

5

             50 %             

8:30

15

105 / 8:4510:30

5

             75 %             

8:30

15

125 / 8:4510:50

5

            100 %            

8:30

15

140 / 8:4511:05

5

Zkušební schéma ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Časové navýšení
pro konání zkoušky

Začátek
administrace
zkoušky
v učebně

Úvodní
administrace
(min)

Zkouška
(min)/předpoklad

Závěrečná
administrace
(min)

                               

10:50

15

60 / 11:0512:05

5

             25 %             

10:50

15

75 / 11:0512:20

5

             50 %             

11:05

15

90 / 11:2012:50

5

             75 %             

11:25

15

105 / 11:4013:25

5

            100 %            

11:40

15

120 / 11:5513:55

5

Celé znění Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání písemných testů (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2021/2022 naleznete na adrese:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/JZS/JPZschema2022.pdf.
Aktuální akce

Naši studenti v soutěži Bridge Builder Contest

informace o průběhu soutěže »

Třídní schůzky s rodiči

ve čtvrtek 10. 11. 2022 od 15:30 »

Naše účast ve sbírce Srdíčkové dny 2022

poděkování organizátorů našim žákům a pracovníkům »

Prázdniny a státní svátky

ve školním roce 2022/2023 »

Ateliér kresby a volné tvorby

úvodní schůzka »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek