Cesta: Pro uchazeče » Přijímací zkoušky – náhradní termíny


Náhradní termíny přijímacích zkoušek pro denní formu oborů vzdělání
36-47-M/01 Stavebnictví
a 36-45-M/01 Technická zařízení budov,

se konají ve středu 2. června a čtvrtek 3. června 2021.


Veškeré podrobnosti najdou uchazeči v pozvánkách, které jim byly doručeny poštou nebo e-mailem.

Údaje ve zkušebním schématu jsou uvedeny zvlášť pro uchazeče bez navýšení času pro konání zkoušky a zvlášť pro uchazeče s doporučením navýšení času pro konání zkoušky o 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 %.
O navýšení časového limitu na vykonání zkoušky, případně o úpravě dalších podmínek jednotné zkoušky, rozhoduje ředitel školy na základě platného doporučení školského poradenského zařízení.

Zkušební schéma MATEMATIKA

Časové navýšení
pro konání zkoušky

Začátek
administrace
zkoušky
v učebně

Úvodní
administrace
(min)

Zkouška
(min)/předpoklad

Závěrečná
administrace
(min)

                               

8:30

15

85 / 8:45–10:10

5

             25 %             

8:30

15

110 / 8:4510:35

5

             50 %             

8:30

15

130 / 8:4510:55

5

             75 %             

8:30

15

150 / 8:4511:15

5

            100 %            

8:30

15

170 / 8:4511:35

5

Zkušební schéma ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Časové navýšení
pro konání zkoušky

Začátek
administrace
zkoušky
v učebně

Úvodní
administrace
(min)

Zkouška
(min)/předpoklad

Závěrečná
administrace
(min)

                               

11:10

15

70 / 11:2512:35

5

             25 %             

11:10

15

90 / 11:2512:55

5

             50 %             

11:30

15

105 / 11:4513:30

5

             75 %             

11:50

15

125 / 12:0514:10

5

            100 %            

12:10

15

140 / 12:2514:45

5

Celé znění SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJE ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 naleznete na adrese:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/JZS/JPZ_JZS_2021_15-3-2021.pdf.


V přílohách naleznete Pravidla konání Jednotných přijímacích zkoušek (Pravidla JPZ) z hlediska ochrany zdraví a vzor Potvrzení o provedení testu, které musí uchazeč předložit před konáním zkoušky podepsané zákonným zástupcem.


Přílohy ke stažení


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek