Cesta: Úřední deska » Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro maturitní obory


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní vzdělávací programy
Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a architektura (A),
Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a design interiéru (D),
Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství (S),
Technická zařízení budov (T)
pro školní rok 2024/2025, denní studium

Zveřejněno 15. 5. 2024

Č. j. SPŠSVM/0998/2024

Registrační čísla byla uchazečům o studium zaslána již dříve.

Přijatí uchazeči, kteří budou mít zájem o ubytování v Domově mládeže při SPŠ stavební Valašské Meziříčí, mohou podat přihlášku k ubytování do 31. 5. 2024. Tiskopis přihlášky naleznete na: http://www.spsstavvm.cz/cs/domov-mladeze-hlavni/dokumenty-dm/prihlaska-na-domov-mladeze.html.

Při jakýchkoliv dotazech neváhejte kontaktovat naši školu.

Kontaktní údaje pro studijní obory:
sekretariát:  571 751 011,
           mob. 603 827 244
e-mail:  skola@spsstavvm.cz

Minimální počet bodů za jednotné testy pro přijetí žáka byl 30, z toho z MAT minimálně 13 bodů a z CJL min. 15 bodů.
Minimální počet bodů za hodnocení na posuzovaných vysvědčeních ze ZŠ pro přijetí žáka byl 14 (viz kritéria přijetí uchazeče).

 


Přílohy ke stažení


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek