Cesta: Spolupráce s firmami » TZ PRO


TZ PRO  Technická zařízení budov a malá energetika

Společnost TZ pro nabízí komplexní služby v oblasto technických a technologických zařízení budov. Zároveň se věnuje také energetice, převážně v oblasti zásobování teplem, kombinované výroby a elektřiny a tepla (KVET), alternativních zdrojů pro kombinované využití. Jedná se o využití zdrojů tepla jak pro chlazení, topení, ohřev TV a ohřev či chlazení vzduchu. Projektové dokumentace zpracováváme i ve formě BIM v 3D prostředí programu REVIT a zabýváme se rovněž vývojem výpočtových programů.

V rámci dlouhodobé spolupráce se podařilo naprojektovat a následně instalovat do učebny funkční vzduchotechnické zařízení sloužící jako rekuperace a výměna vzduchu. Jedná se o vzorové, cvičné a studijní řešení větrání učebny v učebně. A také testovací systém k novému softwaru pro efektivní návrh VZT systémů.

Stránky společnosti TZ PRO: https://www.tzpro.cz/

 


Aktuální akce

Nástup na DM po hlavních prázdninách 2022

UPOZORNĚNÍ »

Mosty ze špejlí

zpráva ze školní akce »

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (distanční studium)

pro školní rok 2022/2023, distanční studium zkrácené »

Stavba roku Zlínského kraje 2021

ocenění a úspěchy našich žáků »

Opravné, komisionální a doplňkové klasifikační zkoušky za 2. pololetí

za 2. pololetí školního roku 2021/2022 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek