Cesta: Soutěže » Učební obory » Zedník » Zlatá hvězda pro Zedníky SPŠS VM


ZLATÁ HVĚZDA PRO ZEDNÍKY SPŠ STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Zlatou hvězdu z mezinárodního finále oboru zedník si z Prahy dovezli žáci meziříčské průmyslovky, a to Dominik Hrubík a Lukáš Fiurášek, kteří na škole navštěvují třetí ročník učebního oboru Zedník. Jednalo se o 16. ročník Soutěžní přehlídky stavebních řemesel (SUSO), která se odehrávala při Mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2012 v Praze. Soutěže se účastnilo 9 nejlepších týmů z celé ČR a jeden tým z Polska. Soutěž zaštiťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Asociace krajů ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Hospodářská komora ČR. Žáci z Valašského Meziříčí prokázali v písemném a třídenním praktickém dovednostním zadání nejlepší připravenost a získali prestižní ocenění Zlatou hvězdu finálového kola.

Žáky na soutěž připravovali pedagogové školy Ing. Marie Kozáková a pan Miroslav Ondruš. „Děkuji svým kolegům, zejména učitelům odborného výcviku, kteří se naše žáky snaží zodpovědně připravovat nejen na soutěže, ale hlavně pro praxi“, ocenila úspěšné počínání žáků školy ředitelka meziříčské průmyslovky Ing. Jindra Mikuláštíková.

Stojí za to připomenout, že chlapci navázali na loňský úspěch svých spolužáků, kteří v Olomouci na republikovém setkání učňovské mládeže „Machři roku“ v oboru zedník - obkladač získali druhé místo a za toto umístění v květnu letošního roku převzali oba z rukou krajského radního Mgr. Josefa Slováka finanční poukaz v hodnotě 1.500 Kč u příležitosti vyhlášení výsledků jubilejního X. ročníku soutěže „Stavby roku 2011 Zlínského kraje“, která probíhala pod záštitou hejtmana Zlínského kraje v Kongresovém centru Zlín. Obor Zedník na meziříčské průmyslovce patří mezi obory finančně podporované Zlínským krajem v rámci tzv. „Podpory řemesel v odborném školství“, a to formou stipendií. Škola vedle tohoto oboru vyučuje i dalším stavebním i dřevařským oborům, v nichž rovněž dosahuje výborných výsledků na republikových a zahraničních soutěžích.

Mgr. Miroslav Barabáš
zástupce ředitelky
SPŠS Valašské Meziříčí

 

 


Aktuální akce

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro učební obory

pro školní rok 2024/2025 »

Termíny zkoušek profilové části MZ a způsob záznamu vytvářeného textu písemných prací

pro podzimní zkušební období 2024 »

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2024/2025 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek