Cesta: Soutěže » Učební obory » Zedník » ZEDNICKÉ KLÁNÍ 2024, finále


ZEDNICKÉ KLÁNÍ 2024, finále, druhé místo

Dne 15. a 16. května 2024 se konal druhý finálový ročník celostátní soutěže odborných dovedností učňů „Zednické klání“, kterou vyhlásil i organizoval CECH ZEDNÍKŮ České republiky, z. s. a kterou pořádala Akademie řemesel Praha – SŠT Zelený pruh.

Do soutěžního finálového klání se zapojilo šest odborných škol z celé České republiky a jedna škola ze Slovenska, za naši školu se soutěže zúčastnil tým ve složení Petr Kováč (1. ročník), Marek Straděj (2. ročník) a Tomáš Bartošík (3. ročník). Naši žáci se umístili na pěkném 2. místě.

Soutěže se účastnila tříčlenná družstva, ta byla složena ze žáků 1., 2. a 3. ročníků učňů z oborů Zedník a Zednické práce, kteří společnými silami plnili úkoly zadané partnery soutěže. Finálové kolo bylo složené ze dvou praktických komplexních úloh, na jejichž zadání se podílela firma Wienerberger (Porotherm) a firma Xella (Ytong).  

Žáky na soutěž připravovali pedagogové školy Bc. Stanislav Mrázek. Petr Ondrušek a Miroslav Ondruš.

Zmíněným žákům náleží poděkování za úspěšnou reprezentaci školy a poděkování rovněž patří pedagogům školy za přípravu žáků na soutěž. Rovněž děkujeme Cechu zedníků ČR, z. s. a Akademii řemesel Praha – SŠT Zelený pruh za poskytnutou fotodokumentaci a organizaci celé soutěže.

 

 

 

 

 


Aktuální akce

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro učební obory

pro školní rok 2024/2025 »

Termíny zkoušek profilové části MZ a způsob záznamu vytvářeného textu písemných prací

pro podzimní zkušební období 2024 »

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2024/2025 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek