Cesta: Soutěže » Učební obory » Zedník » ZEDNICKÉ KLÁNÍ 2023


ZEDNICKÉ KLÁNÍ 2023, třetí místo

Dne 12. 4. 2023 se konal 1. ročník soutěže odborných dovedností žáků učebních oborů s názvem ZEDNICKÉ KLÁNÍ, kterou vyhlásil a organizoval CECH ZEDNÍKŮ České republiky, z. s., a kterou pořádala Akademie řemesel Praha – Střední škola technická.

Soutěže se účastnila tříčlenná družstva žáků oboru vzdělávání Zedník, za každý ročník byl vybrán jeden zástupce. Soutěžní úkol spočíval ve vyzdění zdiva dle výkresu z cihel Porotherm, včetně soklového zdiva, uložení překladu a stropní konstrukce.


Za naši školu se soutěže zúčastnil tým ve složení Marek Straděj (1. ročník), Tomáš Bartošík (2. ročník) a Petr Holub (3. ročník), kterému asistovali učitelé Bc. Stanislav Mrázek a Miroslav Ondruš.


Naši žáci se umístili na 3. místě, čímž si zajistili postup do finále, které bude probíhat ve dnech 16. - 17. 5. 2023 v centrálním skladu společnosti Wienerberger s.r.o, která je generálním partnerem soutěže.

Ke krásnému umístění našim žákům i vyučujícím srdečně gratulujeme a děkujeme Cechu zedníků ČR, z. s. za poskytnutou fotodokumentaci.

 

 

 

 


Aktuální akce

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2024/2025 »

Odborná exkurze do VŠB a Dolních Vítkovic

zpráva z exkurze žáků třídy TS3 »

Bridge Builder Contest 2024

informace o soutěži »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek