Cesta: Soutěže » Učební obory » Truhlář » Stavba roku 2014


OCENĚNÍ ŽÁKŮ STAVEBNÍ PRŮMYSLOVKY

V rámci vyhlášení soutěže Stavba roku 2014 Zlínského kraje byli opětovně oceněni i žáci meziříčské stavební průmyslovky. Předávání ocenění proběhlo 27. května 2015 v Uherském Hradišti a šlo již o XIII. ročník této soutěže.

V kategorii učňů byli oceněni žáci třetího ročníku učebního oboru Truhlář, a to Patrik Beránek a Jiří Válek. Krajské ocenění převzali z rukou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka, zároveň získali peněžitou odměnu ve výši 2.000 Kč. Prestižní ocenění získali za úspěšnou reprezentaci Zlínského kraje. Žáci v září loňského roku obsadili druhé místo ve finále v mezinárodní „Soutěži stavebních řemesel 2014" v Praze. Žáky na ocenění doprovázel i jejich učitel odborného výcviku pan Marcel Černoch.

V kategorii studentů byl oceněn student třetího ročníku studijního oboru Pozemní stavitelství a architektura Jakub Šimurda. Čestné uznání student získal za zdařilý návrh architektonické studie polyfunkčního objektu v centrální zóně města Uherské Hradiště. Čestné uznání bylo uděleno v rámci soutěže studentů středních průmyslových škol, oboru stavebnictví „Studentská práce roku 2014". Žáka na ocenění doprovázel i učitel odborných předmětů Ing. Miroslav Maňas.

Příjemnou atmosféru vyhlášení soutěže Stavba roku 2014 Zlínského kraje dotvářela moderátorka Marcela Augustová, která večer provázela slovem, a také zpěvačka Dasha za hudebního doprovodu kapely Pajky Pajk Quintet.

Úspěch meziříčské průmyslovky zhodnotila rovněž ředitelka školy, Ing. Jindra Mikuláštíková: „Naše úspěchy v celostátních kolech odborných a řemeslných soutěží jsou především výsledkem soustavné a trpělivé práce s nadanými žáky, za což patří velký dík našim mistrům odborného výcviku a učitelům odborných předmětů. "

Blahopřejeme všem výše uvedeným úspěšným studentům a učňům.

 

 

 

 

 


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek