Cesta: Soutěže » Učební obory » Truhlář » 1. místo našich truhlářů ve finále ČR - SUS0 2015


Truhláři meziříčské průmyslovky mistři ČR  ve finále SUSO 2015

PRAHA / 15. - 18. září 2015

Ve dnech 15. až 18. září 2015 proběhlo v Praze finálové kolo 19. ročníku Soutěžní přehlídky stavebních řemesel (SUSO), které se zúčastnili dva žáci tříletého učebního oboru truhlář - Štěpán Jalůvka a David Málek.

Oba zmínění žáci meziříčské průmyslovky se umístili na prvním místě, stali se tak mistry České republiky 2015 v oboru truhlář.

Dále obdrželi titul „Hvězda 19. ročníku finálového kola soutěže SUSO" a také zvítězili v disciplíně Asociace českých nábytkářů „Nejlepší výrobek", který byl na soutěži zhotoven.

Soutěžní přehlídka se konala na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech, kde probíhal již 26. ročník Mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. Organizátorem soutěže SUSO byla společnost ABF, a.s.

Mezinárodní soutěž se skládala ze dvou částí, nejprve z části teoretické, kde žáci odpovídali formou testu na odborné otázky. Dále z části praktické, která byla nejnáročnější, zde žáci měli za úkol vyrobit šestiboký zahradní stolek se zásuvkou. U výrobku se hodnotila pečlivost a přesnost provedení, včetně volby správných pracovních i technologických postupů při ručním a strojním opracování dřeva.

Oba zmínění žáci navázali na úspěchy svých spolužáků z předchozích let, kteří v 18. a 17. ročníku finále soutěže SUSO v Praze obsadili dvakrát po sobě druhé místo. Žáci obdrželi trofej soutěže SUSO a mnoho hodnotných věcných cen, které věnovali do soutěže sponzoři přehlídky.

Žáci se účastnili soutěže pod vedením učitele odborného výcviku Marcela Černocha, který je na soutěž rovněž připravoval. Na přípravě mladých truhlářů se také podíleli učitelé odborných předmětů Ing. Irena Gorejová, Ing. Iva Halaštová, Ing. Jaroslav Indrák a Bc. Jiří Zámečník. Dále učitelé odborného výcviku Milan Barabáš, Petr Ptáček a František Takáč.

Poděkování náleží všem uvedeným žákům za dobrou reprezentaci školy a uvedeným pedagogům školy za velmi dobrou přípravu žáků, kterou předvedli na soutěžní přehlídce.

 

 

 

 


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek