Cesta: Soutěže » Učební obory » Truhlář » 1. místo našich truhlářů na soutěži SUSO 2017


Truhláři meziříčské průmyslovky první

Ve dnech 17. - 18. 3. 2017 se uskutečnil již 21. ročník Soutěžní přehlídky stavebních řemesel (SUSO), kterého se zúčastnili dva žáci tříletého učebního oboru Truhlář - Šimon Kuchařík a Josef Kuběja.

Oba žáci výborně reprezentovali meziříčskou průmyslovku, neboť se umístili na prvním místě a obdrželi titul „Hvězda 21. ročníku postupového kola soutěže SUSO". Rovněž zvítězili v disciplíně Asociace českých nábytkářů „Nejlepší výrobek", který na soutěži museli zhotovit.

Soutěžní přehlídka se konala na Výstavišti Černá louka v Ostravě, přehlídky se zúčastnilo celkem osm moravských odborných škol. Organizátorem Soutěžní přehlídky stavebních řemesel byla společnost ABF, a.s.

Soutěž se skládala z teoretické a praktické části. V teoretické části museli zodpovědět odborný písemný test. V  praktické části měli žáci za úkol zhotovit dřevěný stojan pod květiny či sochu dle zadané výkresové dokumentace. U výrobku se hodnotila pečlivost a přesnost provedení, včetně volby správných pracovních i technologických postupů při ručním a strojním opracování dřeva.

Žáci obdrželi trofej soutěže SUSO a mnoho hodnotných věcných cen, které do soutěže věnovali sponzoři přehlídky. Vedle toho si žáci vybojovali postup do celorepublikového finále, jež se bude konat v září tohoto roku v Praze.

Žáci se účastnili soutěže pod vedením učitele odborného výcviku Marcela Černocha, který je na soutěž připravoval. Na přípravě mladých truhlářů se také podíleli učitelé odborných předmětů Ing. Irena Gorejová, Ing. Iva Halaštová, Ing. Jaroslav Indrák a Bc. Jiří Zámečník, dále učitelé odborného výcviku Milan Barabáš, Petr Ptáček a František Takáč. Uvedeným žákům náleží poděkování za úspěšnou reprezentaci školy, poděkování patří rovněž pedagogům školy za vynikající přípravu žáků na soutěž.

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí vyučuje tradičním stavebním a dřevařským studijním i učebním oborů. Na závěr stojí za připomenutí, že žáci meziříčské průmyslovky zvítězili v uvedené soutěži již po třetí za sebou.

 

 

 

 


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek