Cesta: Soutěže » Učební obory » Truhlář » 2. místo pro truhláře - SUSO 2016


2. místo truhlářů na mistrovství České republiky

Finále soutěžní přehlídky stavebních řemesel (SUSO) v Praze

Ve dnech 20. - 23. 9. 2016 proběhlo finále Soutěžní přehlídky stavebních řemesel (SUSO) v Praze. Šlo již o 20. ročník této soutěže.

Soutěžní finále je zaměřeno na řemeslnou zručnost, která je cílena na žáky třetích ročníků odborných škol, které dané obory vyučují. Dvojice truhlářů z jednotlivých škol po čtyři dny pracují společně na výrobě solitérního kusu nábytku a účastní se dalších dílčích soutěžních disciplín.

Druhé místo vybojovali na 20. mistrovství ČR žáci učebního oboru truhlář Ondřej Hrbáček a Štěpán Jalůvka.

Obsahem soutěže byla opět teoretická i praktická část. Úspěšní učni byli oceněni finanční odměnou a hodnotnými cenami od sponzorů soutěže.

Na soutěž žáky připravovali odborní učitelé pan Marcel Černoch, pan Petr Ptáček, pan Milan Barabáš, pan František Takáč, Bc. Jiří Zámečník, Ing. Irena Gorejová a Ing. Iva Halaštová.

Stojí za připomenutí, že naši žáci svým úspěchem navázali na výborné finálové soutěžní výsledky z předchozích let. Všem uvedeným učňům i pedagogům gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

 

 

 


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek