Cesta: Soutěže » Učební obory » Třetí místo pro tesaře z meziříčské průmyslovky


Třetí místo pro tesaře z meziříčské průmyslovky

Ve dnech 23. až 24. ledna 2018 proběhla na SŠ stavební a dřevozpracující v Ostravě soutěž odborných dovedností žáků třetího ročníku učebního oboru Tesař s názvem „Učeň tesař 2018". Vyhlašovatel soutěže byl již tradičně Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

Soutěžní dvojčlenná družstva z celé Moravy se nejprve utkala v teoretické části, kdy žáci museli správně zodpovědět 40 odborných otázek (okruh technologie, materiály, BOZP, strojní zařízení) a následně v  praktické části, kde měli za úkol zhotovit podle zadané výkresové dokumentace dřevník v časovém limitu 9,5 hod.

Třetí místo na této soutěži vybojovali žáci SPŠ stavební Valašské Meziříčí tříletého učebního oboru Tesař Patrik Koleček a Martin Dostál. Uvedení žáci získali nejen hodnotné ceny od sponzorů soutěže, ale také postoupili do finále soutěže, která se bude konat v dubnu tohoto roku v Brně.

Na soutěž žáky připravoval učitel odborných předmětů Ing. Jaroslav Indrák a učitelé odborného výcviku Zbyněk Čep, Václav Čep, Tomáš Růžička a František Takáč. Uvedeným žákům náleží poděkování za úspěšnou reprezentaci školy, poděkování patří rovněž pedagogům školy za velmi dobrou přípravu žáků na soutěž.

 

 


Aktuální akce

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro učební obory

pro školní rok 2024/2025 »

Termíny zkoušek profilové části MZ a způsob záznamu vytvářeného textu písemných prací

pro podzimní zkušební období 2024 »

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2024/2025 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek