Cesta: Soutěže » Učební obory » Třetí místo pro tesaře z meziříčské průmyslovky


Třetí místo pro tesaře z meziříčské průmyslovky

Ve dnech 23. až 24. ledna 2018 proběhla na SŠ stavební a dřevozpracující v Ostravě soutěž odborných dovedností žáků třetího ročníku učebního oboru Tesař s názvem „Učeň tesař 2018". Vyhlašovatel soutěže byl již tradičně Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

Soutěžní dvojčlenná družstva z celé Moravy se nejprve utkala v teoretické části, kdy žáci museli správně zodpovědět 40 odborných otázek (okruh technologie, materiály, BOZP, strojní zařízení) a následně v  praktické části, kde měli za úkol zhotovit podle zadané výkresové dokumentace dřevník v časovém limitu 9,5 hod.

Třetí místo na této soutěži vybojovali žáci SPŠ stavební Valašské Meziříčí tříletého učebního oboru Tesař Patrik Koleček a Martin Dostál. Uvedení žáci získali nejen hodnotné ceny od sponzorů soutěže, ale také postoupili do finále soutěže, která se bude konat v dubnu tohoto roku v Brně.

Na soutěž žáky připravoval učitel odborných předmětů Ing. Jaroslav Indrák a učitelé odborného výcviku Zbyněk Čep, Václav Čep, Tomáš Růžička a František Takáč. Uvedeným žákům náleží poděkování za úspěšnou reprezentaci školy, poděkování patří rovněž pedagogům školy za velmi dobrou přípravu žáků na soutěž.

 

 


Aktuální akce

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest

s účinností od 1. března 2021 »

Krizová opatření č. 200 a 216

od 27. února do 21. března 2021, vzory »

Termíny zkoušek profilové části MZ

pro jarní zkušební období 2021 »

Změny v profilových zkouškách maturitní zkoušky

v jarním zkušebním období 2021 »

Zrušení Dne otevřených dveří 12. 2. 2021

z důvodu uzavření škol »

Intranet

Přihlášení do intranetu: • Jídelní lístek
 •                                                                                     
 •      
 •  
 •  
 •                                                                                                                                     
 • Home
 • Studium
 • Kontakt
 • EduPage
 • Intranet

   


Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz