Cesta: Soutěže » Učební obory » Třetí místo pro tesaře z meziříčské průmyslovky


Třetí místo pro tesaře z meziříčské průmyslovky

Ve dnech 22. a 23. ledna 2019 proběhla na SŠ stavební a dřevozpracující v Ostravě tradiční soutěž odborných dovedností žáků učebního oboru Tesař s názvem „Učeň tesař 2019". Vyhlašovatel 17. ročníku soutěže byl Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

Soutěžního klání se účastnilo osm dvojčlenných družstev z celé Moravy. Cílem bylo získat co největší počet bodů ze zadaných soutěžních úkolů, které byly rozdělené do části teoretické a praktické. V teoretické části museli žáci správně zodpovědět 40 odborných otázek a v  praktické části měli za úkol vyhotovit podle zadané výkresové dokumentace krov pergoly s vrcholovou vaznicí v časovém limitu 9,5 hod.

Třetí místo vybojovali žáci SPŠ stavební Valašské Meziříčí učebního oboru Tesař Patrik Koleček a Jakub Románek, v teoretické části získali maximální počet bodů a v praktické části byli úspěšnější pouze žáci z Opavy a Brna. Mladí učni oboru Tesař získali nejen hodnotné ceny od sponzorů soutěže, ale také postoupili do finále soutěže v Brně.

Na soutěž žáky připravoval učitel odborných předmětů Ing. Jaroslav Indrák a učitelé odborného výcviku Zbyněk Čep a Tomáš Růžička. Uvedeným žákům náleží poděkování za úspěšnou reprezentaci školy, poděkování patří rovněž pedagogům školy za velmi dobrou přípravu žáků na soutěž.

 

 


Aktuální akce

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest

s účinností od 1. března 2021 »

Krizová opatření č. 200 a 216

od 27. února do 21. března 2021, vzory »

Termíny zkoušek profilové části MZ

pro jarní zkušební období 2021 »

Změny v profilových zkouškách maturitní zkoušky

v jarním zkušebním období 2021 »

Zrušení Dne otevřených dveří 12. 2. 2021

z důvodu uzavření škol »

Intranet

Přihlášení do intranetu: • Jídelní lístek
 •                                                                                     
 •      
 •  
 •  
 •                                                                                                                                     
 • Home
 • Studium
 • Kontakt
 • EduPage
 • Intranet

   


Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz