Cesta: Soutěže » Učební obory » Soutěže odborných znalostí a dovedností » Úspěch našich žáků oboru Instalatér, Truhlář, Zedník a Malíř


Stříbro a bronz pro žáky meziříčské průmyslovky

Žáci 3. ročníku učebního oboru instalatér Jan KoňaříkRichard Kunz získali 2. místo na VI. ročníku soutěže žáků středních odborných škol oboru instalatér.

Soutěž probíhala v rámci výstavy STAVOTECH 2011 konané v Olomouci ve dnech 3. až 4. listopadu 2011. Vyhlašovatelem soutěže byl Cech instalatérů ČR. Obsahem soutěže bylo správné zodpovězení náročného odborného testu a vyhotovení praktického zadání. Praktické zadání obnášelo zhotovení rozvodů vody, topení a odpadů podle technického výkresu. Na soutěž žáky připravovali učitelé stavební průmyslovky Ing. Vladimíra Straková, p. Jiří Stříteský a p. Josef Večeřa.


Žáci tak navázali na dobré výsledky svých spolužáků ze soutěže v Ostravě, kteří se v rámci výstavy Dům a Byt 2011 zúčastnili tří soutěžních řemeslných přehlídek. Soutěže proběhly 14. až 15. října a byly určeny pro tříleté učební stavební obory. Vyhlašovatelem soutěže byla společnost ABF z Prahy.

Nejprve žáci tříletého učebního oboru truhlář Tomáš BártekVladimír Martinát získali 3. místo
na 16. ročníku moravské Soutěže učňů stavebních oborů.

Zadání soutěže obnášelo zdolat teoretický písemný test a vyrobit židli z přírodního dřeva podle výkresové dokumentace. Na soutěž žáky připravovali pedagogové školy Bc. Jiří Zámečník a p. Marcel Černoch.

Dále žáci druhého ročníku učebního oboru zedník Dominik HrubíkDavid Obr získali 2. místo hned za školou z Polska.

Žáci rovněž zodpověděli náročný test a přímo na výstavišti Černá Louka v Ostravě stavěli drobnou stavbu dle výkresové dokumentace. Na soutěž žáky připravovali opět učitelé školy Ing. Marie Kozáková a p. Miroslav Ondruš.

Žáci třetího ročníku učebního oboru malíř a lakýrník Zdeněk HruboňJakub Baroš obsadili 3. místo. Zúčastnili se celorepublikové soutěže Mladý malíř 2011 v Ostravě. Soutěž vyhlásil Cech malířů a lakýrníků ČR. V rámci soutěže vyhotovili náročný povinný obrazec, dekorativní volnou tvorbu a zodpověděli teoretický test.
Na soutěž žáky připravovala učitelka odborných předmětů Ing. Alena Tvrdoňová a učitel odborného výcviku pan Pavel Kučera.

Zmínění žáci tak uspěli ve všech odborných soutěžích, za což obdrželi hodnotné dary od sponzorů soutěže.

Úspěšným žákům rovněž blahopřála ředitelka školy Ing. Jindra Mikuláštíková: „Díky takovýmto učňům se nám pomalu, ale jistě daří zlepšovat mediální obraz učňovského školství a zvyšovat prestiž kvalitního řemesla.“

Mgr. Miroslav Barabáš

 

Odkazy:

http://www.suso.cz/cz/vysledky16.asp

http://www.cechmal.cz/index.php?cmd=item&id=521&menuID=83

 

 


Aktuální akce

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest

s účinností od 1. března 2021 »

Krizová opatření č. 200 a 216

od 27. února do 21. března 2021, vzory »

Termíny zkoušek profilové části MZ

pro jarní zkušební období 2021 »

Změny v profilových zkouškách maturitní zkoušky

v jarním zkušebním období 2021 »

Zrušení Dne otevřených dveří 12. 2. 2021

z důvodu uzavření škol »

Intranet

Přihlášení do intranetu: • Jídelní lístek
 •                                                                                     
 •      
 •  
 •  
 •                                                                                                                                     
 • Home
 • Studium
 • Kontakt
 • EduPage
 • Intranet

   


Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz