Cesta: Soutěže » Učební obory » První místo pro naše klempíře


První místo po čtvrté za sebou pro klempíře z meziříčské průmyslovky

Dne 7. března 2018 proběhla na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Vyškov soutěž odborných dovedností žáků třetího ročníku učebního oboru Klempíř s názvem „Učeň klempíř 2018". Odborné soutěže mladých klempířů se účastnilo pět dvojčlenných družstev z celé Moravy. Vyhlašovatel již XII. ročníku soutěže byl Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR (Cech KPT ČR).

Soutěžní klání se skládalo z části teoretické a praktické, čas soutěže byl vymezen na šest hodin.

V teoretické části měli žáci za úkol písemně zodpovědět odborný test v rozsahu dvaceti otázek.

Následně v praktické části měli za úkol vyrobit šestidílné horní koleno, kuželový kotlík a moravský podokapní žlab s čelem a bočním hrdlem. Na maketě střechy pak měli žáci provést spojení závětrné lišty v hřebenu.

Hodnotící komise soutěže byla složená ze zástupců klempířských firem a Cechu KPT ČR. V hodnocení se komise zaměřila především na dodržování technologických postupů v průběhu celé soutěže, řemeslnou zručnost, kvalitu odvedené práce, funkčnost výrobku a na provedení montáže. V potaz byl brán i estetický vzhled, provedení ohybů, drážek, spojů, stanovený časový limit, kompletnost pracovního úkolu, včetně dodržování pravidel BOZ při práci.

Meziříčskou průmyslovku reprezentovali v soutěži družstev dva žáci tříletého učebního oboru Klempíř Tomáš Hromada a Lukáš Pavlištík, a to velmi úspěšně. Obsadili první místo a do maximálního možného počtu bodů jim scházel pouze jeden bod.

Navázali tak na úspěšné výsledky žáků školy z minulých let a první místo po čtvrté za sebou opět získalo družstvo Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí. Výše zmínění žáci získali nejen hodnotné ceny od sponzorů soutěže, ale také postoupili do finále soutěže, která se bude konat v dubnu tohoto roku v Brně.

Žáky na soutěžní přehlídku připravovala učitelka odborných předmětů Ing. Milena Bryolová, učitelé odborného výcviku Jaroslav Kuběj a Václav Čep. Velké poděkování náleží uvedeným žákům i jejich pedagogům za výbornou reprezentaci školy, města Valašské Meziříčí a také celého Zlínského kraje. Také stojí za připomenutí, že tříletý učení obor Klempíř je podporován Zlínským krajem formou žákovských stipendií.

 

 

 

 

 


Aktuální akce

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest

s účinností od 1. března 2021 »

Krizová opatření č. 200 a 216

od 27. února do 21. března 2021, vzory »

Termíny zkoušek profilové části MZ

pro jarní zkušební období 2021 »

Změny v profilových zkouškách maturitní zkoušky

v jarním zkušebním období 2021 »

Zrušení Dne otevřených dveří 12. 2. 2021

z důvodu uzavření škol »

Intranet

Přihlášení do intranetu: • Jídelní lístek
 •                                                                                     
 •      
 •  
 •  
 •                                                                                                                                     
 • Home
 • Studium
 • Kontakt
 • EduPage
 • Intranet

   


Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz