Cesta: Soutěže » Učební obory » První místo pro malíře z Valašského Meziříčí


První místo v celorepublikové soutěži „Mladý malíř 2018"

První místo, takové umístnění si přivezli žáci meziříčské průmyslovky z celorepublikové soutěže mladých učňů, která se konala 8. - 9. března 2018 na Výstavišti Praha v Holešovicích v rámci výstavy Památky - Muzea - Řemesla 2018. Soutěž byla organizována Cechem malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, soutěžního klání se účastnilo celkem osm dvoučlenných družstev z celé České republiky.

Soutěž byla tematicky orientována v duchu památek, soutěžící prováděli imitaci dřevin - fládrování, imitaci mramoru, 3D stínování a iluzivní malbu plastických říms pomocí techniky linkování.

Soutěž hodnotila odborná porota složená z odborníků z firem a Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR. Důraz se kladl zejména na provedení linkování římsy, namíchání odstínů, barevné ladění, hodnověrnost imitace mramoru i dřevin, celkové provedení 3D stínování, čistotu díla a rozměrovou přesnost zadaných objektů.

Výše uvedené parametry nejlépe ze všech splnili žáci tříletého učebního oboru Malíř, lakýrník a dekoratér a obsadili tak první místo v soutěži.

Meziříčskou školu reprezentovali na soutěži dva žáci, a to Lucie Lušovjanová a Tomáš Pudich. Hodnotící odborná porota vyzdvihla u těchto žáků zejména celkové provedení zadání a hodnověrnost zadané imitace mramoru a dřevin.

Úspěšní žáci získali hodnotné ceny od sponzorů soutěže.

Výše uvedení žáci tak navázali na dlouholeté výborné výsledky žáků SPŠ stavební Valašské Meziříčí ve vyučovaném učebním oboru Malíř, lakýrník a dekoratér.

Za úspěchy žáků stojí pedagogové školy pan Pavel Kučera a Ing. Alena Tvrdoňová. Uznání náleží zmíněným pedagogům i žákům za příkladnou reprezentaci školy.

Také stojí za připomenutí, že zmíněný tříletý učení obor je podporován Zlínským krajem formou žákovských stipendií.

 

 


Aktuální akce

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest

s účinností od 1. března 2021 »

Krizová opatření č. 200 a 216

od 27. února do 21. března 2021, vzory »

Termíny zkoušek profilové části MZ

pro jarní zkušební období 2021 »

Změny v profilových zkouškách maturitní zkoušky

v jarním zkušebním období 2021 »

Zrušení Dne otevřených dveří 12. 2. 2021

z důvodu uzavření škol »

Intranet

Přihlášení do intranetu: • Jídelní lístek
 •                                                                                     
 •      
 •  
 •  
 •                                                                                                                                     
 • Home
 • Studium
 • Kontakt
 • EduPage
 • Intranet

   


Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz