Cesta: Soutěže » Učební obory » Malíř a lakýrník » Třetí místo v soutěži Malíř 2017


Třetí místo v soutěži Malíř 2017

Žákyně druhého ročníku učebního oboru Malířka, lakýrnice a dekoratérka (Malíř, lakýrník a dekoratér) Adéla Hurtíková obsadila třetí místo v krajské soutěži oboru Malíř. Soutěž proběhla 6. 4. - 7. 4. 2017 v Uherském Brodě.

Soutěže se účastnilo celkem pět odborných škol, tři školy byly ze Zlínského kraje, jedna z Polska a jedna ze Slovenska. Soutěžní přehlídka proběhla v rámci projektu „Hledáme mladé technické talenty", pořadatelem soutěže bylo Střední odborné učiliště Uherský Brod. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Soutěž se skládá z praktické části a téma letošní soutěže znělo „Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat" výrok Jána Ámose Komenského. Naše žákyně se zadaného úkolu na ploše o rozměru 2,00 x 1,20 m zhostila velmi dobře. V soutěži bylo dovoleno používat šablony, různé dekorativní materiály, prvky, bordury, lišty, atd.

Na soutěž žákyni připravoval učitel odborného výcviku pan Pavel Kučera a učitelka odborných předmětů Ing. Alena Tvrdoňová. Uvedené žákyni náleží poděkování za úspěšnou reprezentaci školy, poděkování patří rovněž pedagogům školy za dobrou přípravu žáků na soutěž.

 

 

 


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek