Cesta: Soutěže » Učební obory » Malíř a lakýrník » 1. místo v soutěži malíř 2016


První místo v soutěži Malíř 2016

Naše žákyně učebního oboru Malířka, lakýrnice a dekoratérka obsadila na krajské soutěži s mezinárodní účastí první místo.

Žákyně prvního ročníku učebního oboru Malířka, lakýrnice a dekoratérka (Malíř, lakýrník a dekoratér) Adéla Hurtíková obsadila první místo v krajské soutěži oboru Malíř. Soutěž proběhla 31. 3. - 1. 4. 2016 v Uherském Brodě.

Soutěže se účastnilo celkem pět odborných škol, tři školy byly ze Zlínského kraje, jedna z Polska a jedna ze Slovenska. Soutěžní přehlídka proběhla v rámci projektu „Hledáme mladé technické talenty", pořadatelem soutěže bylo SOU Uherský Brod. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák.

Soutěž se skládá z praktické části a téma letošní soutěže znělo „Auto-moto-opravárenství". Naše žákyně se zadaného úkolu na ploše o rozměru 2,00 x 1,20 m nejlépe zhostila ze všech deseti soutěžících žáků. V soutěži bylo dovoleno používat šablony, různé dekorativní materiály, prvky, bordury, lišty, atd.

Umístnění naší žákyně na prvním místě nám udělalo radost, zejména proto, že na soutěži byli účastni převážně žáci třetích ročníků.

Tříletý učební obor patří mezi preferované obory Zlínským krajem a žáci po celou dobu studia mají možnost čerpat stipendium ve výši 300 až 500 Kč měsíčně a vedle toho mohou dále pobírat kapesné, jako podíl na odvedené produktivní práci.

Na soutěž žákyni připravoval učitel odborného výcviku pan Pavel Kučera a učitelka odborných předmětů Ing. Alena Tvrdoňová.
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy, a to jak naší žákyni, tak i zmíněným pedagogům.

 

 

 

 


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek