Cesta: Soutěže » Učební obory » Malíř a lakýrník » 1. místo našich malířů na celorepublikové soutěži v Praze


ZLATÝ POHÁR PRO MALÍŘE MEZIŘÍČSKÉ PRŮMYSLOVKY

Zlatý pohár získali žáci meziříčské průmyslovky v Praze na soutěži učňů „Mladý malíř". Soutěžní klání se uskutečnilo 14. - 16. února 2013 v Praze na výstavišti v Holešovicích. Celorepubliková soutěž proběhla pod záštitou Cechu malířů a lakýrníků ČR. Soutěže se účastnilo sedm nejúspěšnějších škol z celé republiky, které vyučují oboru Malíř a lakýrník.

Meziříčskou průmyslovku reprezentovali žáci učebního oboru Malíř a lakýrník Martin KubjátDavid Antoš. Soutěž se skládala z náročného praktického zadání, které obnášelo vyhotovení povinné a volné tvorby. Povinná tvorba byla tvořena dekorativní plošnou malbou dveří, stěn a dlažby. Malba byla složená z řady dekorativních malířských technik, včetně plasticity čtvercových výplní dveří, linkování a fládrování (napodobování dřeva). Součástí povinné části bylo domíchání barevného odstínu podle zadané předlohy. Volná tvorba byla postavená na vlastní tvorbě žáků, byla orientována na kreativitu a především zručnost jednotlivých soutěžících. Obou části se žáci meziříčské průmyslovky zhostili nejlépe ze všech soutěžících, odborná komise zejména ocenila barevné sladění volné části a přesnost v provedené povinné části. Hodnotící komise byla složená výhradně ze členů cechu a odborníků z malířských firem.

Souběžně se soutěžní přehlídkou probíhal i doprovodný program, který byl určen pro účastníky soutěže na konci každého dne. Žáci tak mohli shlédnout práce italského malířského mistra, seznámit se s novými materiály od předních českých i zahraničních výrobců barev a malířských pomůcek. Vedle toho žáci navštívili večerní historickou část Prahy a sehráli bowlingový zápas.

První místo získali žáci meziříčské průmyslovky také zásluhou pedagogů školy, a to pana Pavla Kučery a Ing. Aleny Tvrdoňové, kteří na soutěž žáky připravovali. Úspěšní žáci získali hodnotné ceny od sponzorů soutěže. Učně rovněž osobně ocenila ředitelka školy Ing. Jindra Mikuláštíková, která výsledek soutěže zhodnotila slovy: „Malíři pod vedením mistra Kučery jen potvrdili úroveň, na které se u nás tento obor vyučuje. Pokračují tak v úspěšném tažení na celostátních soutěžích, které zahájili naši zedníci a instalatéři a které, jak doufáme, úspěšně zakončí tesaři. O kvalitě našich malířů svědčí i fakt, že žádný z nich nemá po vyučení problém sehnat okamžitě práci."

Žáci meziříčské průmyslovky, tak letos opět potvrdili svou dobrou připravenost pro praxi. Za připomenutí stojí, například zlaté umístnění žáků oboru Zedník ve finále v Praze, bronzové umístnění žáků oboru instalatér ve finále soutěže rovněž v Praze, zlaté umístnění v regionální soutěži učebního oboru truhlář (postup do finále v Praze) a bronzové umístnění žáků učebního oboru tesař v moravském kole soutěže (postup do finále v Brně). SPŠ stavební Valašské Meziříčí se tak snaží rozvíjet tradiční studijní i učební obory, které jsou orientovány pro stavební a dřevařskou praxi.
 

 


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek