Cesta: Soutěže » Učební obory » Malíř a lakýrník » 2. místo na mezinárodní soutěži malířů v Rakousku


DRUHÉ MÍSTO NAŠICH MALÍŘŮ V RAKOUSKÉM WIESELBURGU

Druhé místo si přivezli žáci meziříčské průmyslovky oboru malíř z Mezinárodní soutěže odborných škol ve Wieselburgu (Dolní Rakousko), malířské setkání proběhlo 14. února 2014.

Mezinárodní soutěž „Synthesa Creativ Award 2014" probíhá každé tři roky při příležitosti konání mezinárodního veletrhu "austro-farbe", veletrh je určen pro odborníky pracující v oblasti malířství a dekoratérství. Soutěžního setkání se účastnili nejlepší malíři z Rakouska, Slovenska, Maďarska a také České republiky. Žáci meziříčské průmyslovky byli na soutěž nominováni Cechem malířů a lakýrníků ČR jakožto vítězové republikového soutěžního klání malířů v Praze. Soutěž ve Wieselburgu organizuje Národní Cech malířů a tapetářů ve spolupráci s odbornými rakouskými školami. Rakouská soutěž patří mezi nejprestižnější odborné soutěže v Evropě, v průběhu samotné soutěže probíhají četné odborné semináře pro odbornou veřejnost a v závěru soutěžního klání dochází ke slavnostnímu vyhlášení výsledků odborné soutěže malířských škol.

Žáci meziříčské průmyslovky Martin KubjátJan Beránek se reprezentace České republiky, Zlínského kraje, Cechu malířů a lakýrníků ČR zhostili velmi dobře a získali pěkné stříbrné umístnění. První a třetí místo obsadily rakouské odborné školy. Celkem se soutěžní přehlídky účastnilo 10 odborných škol ze čtyř zemí. Na soutěžní přehlídku žáky připravovali pedagogové školy pan Pavel Kučera a Ing. Alena Tvrdoňová.

Soutěž byla jednodenní a jejím obsahem bylo dekorativní ztvárnění kavárny dle vlastního návrhu, nicméně žáci museli aplikovat zadané materiály a užít stanovené malířské techniky. Soutěž hodnotili odborníci z rakouských firem a zástupci malířských cechů jednotlivých zúčastněných zemí. Úspěšní žáci Martin Kubját a Jan Beránek spolu s učitelem praxe panem Pavelem Kučerou byli kromě hodnotných cen oceněni odbornou porotou i za velmi kvalitně provedený návrh dekorativní výmalby kavárny.

Výsledek soutěže zhodnotila rovněž ředitelka meziříčské průmyslovky Ing. Jindra Mikuláštíková: „Tento úspěch je pro nás naprosto průlomový, protože je to poprvé v historii této soutěže, kdy se podařilo obsadit medailovou pozici jiné než rakouské škole. Jsme na naše malíře opravdu pyšní!"

Stojí za připomenutí, že tříletý učební obor malíř a lakýrník patří mezi preferované obory v rámci Podpory řemesel v odborném školství ve Zlínském kraji, a to formou žákovských stipendií. Úspěch přichází v roce, ve kterém škola oslaví kulaté výročí, a to 140 let svého trvání.

V závěru přináleží poděkovat výše uvedeným žákům za vzornou reprezentaci školy, zmíněným pedagogům za důkladnou přípravu žáků a také panu Lubomíru Šumberovi za odbornou, materiální i technickou pomoc při přípravě žáků na soutěž.

 

 

 

 


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek