Cesta: Soutěže » Učební obory » Druhé a třetí místo v soutěži Malíř 2018 pro naše malířky


Druhé a třetí místo v soutěži Malíř 2018

Žákyně druhého ročníku tříletého učebního oboru Malířka, lakýrnice a dekoratérka Tereza Šemberová a Lucie Lušovjanová obsadily druhé a třetí místo v odborné mezinárodní soutěži oboru Malíř. Soutěžní klání se uskutečnilo 17. 5. až 18. 5. 2018 na Středním odborném učilišti v Uherském Brodě. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Soutěžní přehlídka byla zaměřena na praktické malířské dovednosti, téma letošní malířské soutěže znělo „vzdělávání". Odborným garantem soutěže byl Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR (CMLT ČR). V hodnotící komisi mimo jiné zasedl Mgr. Miroslav Kašný, radní ZK; Pavel Žatečka, výkonný ředitel CMLT ČR; Ing. Radim Chaloupka, zástupce firmy Colorlak a další.

Meziříčské žákyně byly velmi kladně hodnoceny již v průběhu soutěže, a to jak odbornou veřejností, tak širokou veřejností, která na soutěž zavítala. Hodnotil se vybraný námět i čistota provedení a naše malířky předčil pouze malíř z pražské Střední odborné školy stavební a zahradnické.

Na soutěž dvojici žákyň připravoval učitel odborného výcviku pan Pavel Kučera a učitelka odborných předmětů Ing. Alena Tvrdoňová. Blahopřejeme úspěšným žákům i pedagogům.

 

 


Aktuální akce

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest

s účinností od 1. března 2021 »

Krizová opatření č. 200 a 216

od 27. února do 21. března 2021, vzory »

Termíny zkoušek profilové části MZ

pro jarní zkušební období 2021 »

Změny v profilových zkouškách maturitní zkoušky

v jarním zkušebním období 2021 »

Zrušení Dne otevřených dveří 12. 2. 2021

z důvodu uzavření škol »

Intranet

Přihlášení do intranetu: • Jídelní lístek
 •                                                                                     
 •      
 •  
 •  
 •                                                                                                                                     
 • Home
 • Studium
 • Kontakt
 • EduPage
 • Intranet

   


Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz