Cesta: Soutěže » Studijní obory » STAVOKS » Skvělý úspěch studentů v soutěži STAVOKS 2010


Skvělý úspěch studentů SPŠ stavební na VUT Brno

Vedení Stavební fakulty VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu (SKAS) pořádalo dne 9.12.2010 sedmý ročník Studentské vědecké odborné konference STAVOKS 2010.

Základním cílem konference je umožnit studentům středních škol, kteří se chtějí ve své budoucnosti orientovat na technické obory, prezentaci své práce, seznámit je navzájem a představit jim Stavební fakultu VUT v Brně.

V letošní soutěžní přehlídce bylo prezentováno 27 prací studentů různých středních škol z celé ČR (Brno, Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč, Vysoké Mýto, Dečín, Kadaň, Kopřivnice) a také ze Slovenska – SPŠ Trenčín. Byly zastoupeny školy především technického charakteru, a to se zaměřením na stavebnictví a přírodní vědy, zúčastnili se rovněž studenti gymnázií.

Studenti SPŠ stavební Valašské Meziříčí se pravidelně zúčastňují této konference se svými pracemi z oblasti stavebnictví a architektury a v každém ročníku soutěže zaujímají přední místa. Z naší školy se zúčastnili:

Eliška Jarmerová (4.ročník) s prací „Dům pro hvězdáře“,

Petr Pobucký (4.ročník) s prací „Dům s obytným podkrovím“ a 

Jakub Pustějovský (3.ročník) s prací „Národní fotbalový stadion“

V letošní velmi silné konkurenci dosáhli pozoruhodného výsledku a ocenění odborné poroty:

1. místo     Jakub Pustějovský (3.ročník)     

                  Národní fotbalový stadion (model)


Odborná porota vysoce ocenila odbornou úroveň prezentace, velmi dobré zpracování a způsob obhajoby prací našich studentů.

Děkan Stavební fakulty předal našemu studentu rozhodnutí o přijetí na fakultu, a to bez přijímacích zkoušek – jako výraz ohodnocení jeho práce a zájem fakulty o nadané studenty, kteří se během středoškolského studia věnují technickým oborům nad rámec svých běžných školních povinností.

Podle vyjádření odborné poroty zanechali všichni naši studenti na Stavební fakultě velmi dobrý dojem a příkladným způsobem reprezentovali školu.

 

Ing. Miroslav Maňas

 

 

 


Aktuální akce

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro učební obory

pro školní rok 2024/2025 »

Termíny zkoušek profilové části MZ a způsob záznamu vytvářeného textu písemných prací

pro podzimní zkušební období 2024 »

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2024/2025 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek