Cesta: Soutěže » Studijní obory » STAVOKS » Soutěž Stavoks 2015


Naši studenti obsadili přední místa v soutěži na VUT Brno

Vedení Stavební fakulty VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu (SKAS) pořádalo dne 26. 11. 2015 dvanáctý ročník Studentské vědecké odborné konference STAVOKS 2015.

Základním cílem konference je umožnit studentům středních škol, kteří se chtějí ve své budoucnosti orientovat na technické obory, prezentaci své práce, seznámit je navzájem a představit jim Stavební fakultu VUT v Brně.

V letošní soutěžní přehlídce bylo prezentováno 11 prací studentů různých středních škol z celé ČR (Jihlava, Havlíčkův Brod, Ostrava, Brno, Kadaň). Byly zastoupeny školy především technického charakteru, a to se zaměřením na stavebnictví a přírodní vědy.

Odborná porota udělila celkem dvě třetí místa, jedno druhé a jedno první místo. Navíc byla udělena cena publika.

Studenti SPŠ stavební Valašské Meziříčí se pravidelně zúčastňují této konference se svými pracemi z oblasti stavebnictví a architektury a v každém ročníku soutěže zaujímají přední místa. SPŠ stavební Valašské Meziříčí dosáhla v silné konkurenci opětovně pozoruhodného výsledku a ocenění odborné poroty.

Z naší školy se zúčastnili:    

Jakub Šimurda, Ondřej Zavadil (A4) – Studie Multifunkčního centra Zubří

Filip Bala (A4) – Kavárna a pražírna Analog 

Výsledky:        1. místo:         Jakub Šimurda, Ondřej Zavadil (A4)

                       3. místo:         Filip Bala (A4)

Proděkan Stavební fakulty předal všem studentům, umístěným na 1. až 3. místě, rozhodnutí o přijetí na fakultu, a to bez přijímacích zkoušek – jako výraz ohodnocení jejich prací a zájem fakulty o nadané studenty, kteří se během středoškolského studia věnují technickým oborům nad rámec svých běžných školních povinností.

Podle vyjádření odborné poroty zanechali naši studenti na Stavební fakultě velmi dobrý dojem a příkladným způsobem reprezentovali školu.

Ing. Miroslav Maňas


 

 

 


Aktuální akce

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro učební obory

pro školní rok 2024/2025 »

Termíny zkoušek profilové části MZ a způsob záznamu vytvářeného textu písemných prací

pro podzimní zkušební období 2024 »

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2024/2025 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek