Cesta: Soutěže » Studijní obory » Stavby z vlnité lepenky » Stavby z vlnité lepenky 2011


Stavby z vlnité lepenky 2011

Svaz výrobců vlnitých lepenek uspořádal 5. ročník soutěže pod záštitou Ministerstva životního prostředí a ve spolupráci se společností EKOKOM, a.s.

Úkolem studentů letošního ročníku soutěže bylo vytvořit model stavby „Vlakové nádraží v mém městě“

Soutěžní podmínky:

- Cílem je, aby dominantou projektu byla hlavní budova vlakového nádraží a maximálně 2 nástupiště pro cestující, nikoliv jeho okolí. Úkolem studentů je soustředit se na samotnou stavbu a neřešit infrastrukturu, parkování apod. Pro lepší výsledný efekt projektu doporučujeme zpracovat okolí vlakového nádraží v podobě zelené zóny pouze se zakomponováním přístupových cest pro obsluhu vlakového nádraží a cestující.

- Vlakové nádraží může vzniknout na místě již existujícího nádraží v daném městě či v jiné vhodné lokalitě, kterou si studenti vyberou.

- „Vlakové nádraží v mém městě“ je obecným názvem projektu. Nádraží samotné se musí jmenovat dle daného města, ve kterém bude situováno a může být věnováno významné osobnosti z daného regionu.

Podstatou projektu je, že model stavby musí být vytvořen výhradně s využitím vlnité lepenky (kartonu), která může být nabarvená. Ke spojení jednotlivých dílů je možné využít další materiály (lepidlo, apod.). Vlnitou lepenku poskytne zdarma Svaz výrobců vlnitých lepenek. Velikost modelu stavby je omezena rozměrem podstavce 1,00 x 1,50 m.

Školní kolo - 16. 5. 2011 - výsledky

1. místo  práce č.2: Nádraží ve Valašském Meziříčí

    Hošťálková Markéta, Satinský Radek (S3B)

2. místo  práce č.1: Nádraží ve Valašském Meziříčí

    Příhoda Jiří, Veit Jakub, Skříčková Alžběta, Mecová Anna, Vrbová Anežka, Halaštová Markéta (A2)

3. místo  práce č.3: Nádraží ve Valašském Meziříčí

    Krupička Jan, Lípová Markéta, Štěpánová Martina, Miroslava Trčálková, Michaela Krauseová, Lucie Krátká, Klára Zimová, Aneta Huvarová (O3)

4. místo  práce č.4: Nádraží ve Valašském Meziříčí

    Pustějovský Jakub (S3B)

Hodnotící komise:

Ing.arch. Alena Vráželová, Jana Masaříková, Jiří Peters, Ing. Miroslav Maňas, Ing.arch. Zdeněk Trefil

Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvěle odvedenou práci a vítězům blahopřejeme.

Celostátní kolo - 22. 6. 2011

Odborná porota vyhlašovatele soutěže provedla vyhodnocení 15 modelů ze středních škol z celé ČR a do užšího finále vybrala 5 modelů, které postoupily do celostátního kola. Mezi nimi byl i model našich žáků - Markéty Hošťálkové a Radka Satinského.

Dne 22.6.2011 se v Praze konala celostátní přehlídka.

Výsledky:   2. místo      Markéta Hošťálková, Radek Satinský - SPŠS Valašské Meziříčí

Skvělý úspěch !!!  Děkujeme a blahopřejeme.

Ing. Josef Vémola, Ing. Miroslav Maňas

 

 

 

 

 Aktuální akce

Zahájení školního roku pro maturitní obory

v pondělí 4. 9. 2023 v 8.00 hod. »

Rozloučení se školním rokem 2022/23

a už se těšíme na prázdniny,... »

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2023/2024 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek