Cesta: Projekty a aktivity » Učíme v prostoru


Projekt  Učíme v prostoru

Název projektu: Učíme v prostoru
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014
Žadatel: SPŠOA Uherský Brod
Partneři: SPŠ Zlín a SPŠ stavební Valašské Meziříčí
Rozpočet projektu celkem: 9 922 541,76 
Datum zahájení: 1. 5. 2012
Datum ukončení: 31. 8. 2014

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na středních odborných školách ve ZLK. Cíle bude dosaženo inovací a modernizací výuky maturitních i učebních oborů strojírenského a stavebního čí elektrotechnického zaměření. Inovace a modernizace výuky těchto předmětů bude spočívat ve vytvoření a zavedení unikátního multimediálně-interaktivního 3D SW programu na bází encyklopedie do části výuky odborných předmětů zmíněného zaměření.


Do projektu se zapojí 3 střední školy ze Zlínského kraje

  1. Střední průmyslová škola Uherský Brod - předkladatel,
  2. Střední průmyslová škola Zlín - partner,
  3. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí - partner.

V rámci projektu budou vytvořeny 2 výše zmíněné unikátní SW výukové programy, jež budou využívány ve 4 nově vybavených učebnách s 94 PC a budou umožňovat unikátní 3D zobrazení. Výuka bude inovována ve 24 předmětech maturitních a učebních oborů strojírenského, stavebního a elektrotechnického zaměření, kterého se zúčastní 925 žáků.
Hlavní přednosti tohoto 3D SW programu bude možnost zobrazení 3D modelu reálného výrobku drtiče kamene pro strojírenské obory a 3D modelu rodinného domu pro stavební obory. Oba modely budou využívány i pro výuku oborů elektrotechnických. Tyto 3D SW modely budou odpovídat plné funkčnímu reálnému stroji a konkrétní, v praxi realizované budově a bude je možno virtuálně rozebrat do jednotlivých dílčích detailů, technologických celků a podcelků, zvýraznit např, pouze elektroinstalaci domu, popř. veškeré součástky stroje, jež byly vyrobeny, např. obráběním-frézováním a podobně.
Navíc bude možno stroj i dům představit v různých řezech a pohledech, to vše v aktivním 3D zobrazení. Tyto modely pak budou formou multimediální interaktivní encyklopedie doplněny o výukové texty, obrázky, schémata, grafy, videa a další informace, jež budou žáky informovat o zvolených technologiích, z nichž je stroj či dům sestaven, ale také o dalších možnostech alternativních řešeni jejich konstrukce, stavby, materiálového řešení, technologického postupu výroby atd.
Realizace projektu přenáší nejnovější hí-technologické trendy z konstrukce a zobrazování do výuky a přispěje ke zvýšení její kvality, atraktivnosti a názornosti. Žáci se naučí pracovat se špičkovou 3D zobrazovací, konstrukční a projekční technikou. Vzhledem k tomu, že SW programy budou prezentovat 2 konkrétní technologické výrobky -drtič kamene a konkrétní realizaci stavby, dojde v projektu i k propojení výuky s reálnou výrobní praxí v podnicích.

Zdůvodnění potřebnosti:
Předkladatel projektu a jeho partneři svojí dlouholetou praxí připravili v minulosti na trh práce konkurenceschopné absolventy, kteří našli uplatnění ve výrobní sféře převážně ve Zlínském kraji. Zejména v poslední době je však na trhu práce pociťován zvýšený nedostatek kvalifikované pracovní síly v technických oborech, což se projevuje již v nižším zájmu o studium technických oborů. Aby odborné školy svou pozici obhájily, musí do své vzdělávací činnosti neustále zavádět nové formy výuky, nové moderní technologie i progresivní materiálně-technické vybavení.
Zároveň si tyto školy velmi dobře uvědomují, jaké jsou současné trendy v přístupu k výuce a jaké moderní technologie se prosazují v praxi a měly by být vzdělávacími institucemi reflektovány. Předložený projekt je výsledkem jejich snahy tyto trendy zachytit a udržet s nimi krok.
3D zobrazení je fenoménem současné doby. Využití nachází nejen v zábavním průmyslu, ale zejména v moderních hi-tech konstrukčních a vývojových centrech, neboť za pomoci této technologie je mnohem snazší konstrukce a vývoj nových výrobků, navrhování jejich konstrukčních řešení a vůbec veškeré jejich inovace. Z tohoto důvodu je důležité, aby tento trend reflektovaly i střední odborné školy a zařadily jej do své výuky. Tím si podrží aktuálnost nabízeného vzdělávání a budou připravovat své žáky v duchu potřeb trhu práce a nových vývojových trendů.

Realizace projektu

Listopad 2013

Byla zahájena pilotní výuka s využitím 3D encyklopedií v SPŠ Zlín a to v odborných předmětem strojírenského zaměření.

Leden 2014

Pilotní výuka s využitím 3D encyklopedií byla zahájena také v SPŠOA Uh. Brod a SPŠS Valašské Meziříčí. Encyklopedie jsou využívány ve výuce odborných předmětů v oblasti strojírenství a stavebnictví.

 

 


Aktuální akce

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření

s účinností od 21. října 2020 – omezení provozu škol »

Usnesení vlády ČR č. 1022 o přijetí krizového opatření

s účinností od 14. října 2020 »

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření

s účinností od 12 do 25 října 2020 – omezení provozu škol »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz