Cesta: Projekty a aktivity » SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská


SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská


V letech 2018 - 2019 byla na správní budově SPŠ stavební Valašské Meziříčí provedena rekonstrukce (zateplení obvodových stěn a střech, výměna otvorů, výměna zdroje tepla, výměna osvětlení)

Název projektu: SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006396

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Popis projektu:

Realizací projektu došlo k zateplení obvodových stěn a střechy a k výměně oken a dveří. Dále došlo k výměně původního zdroje tepla za 2 nové plynové kondenzační kotle a výměně starého osvětlení za nové LED osvětlení.

Celkové náklady:                      12 360 638,93 Kč

Celkové způsobilé výdaje:        9 329 472,00 Kč

Výše dotace:                              3 731 788,80 Kč (40 % ze způsobilých výdajů)

Cíl a výsledek projektu:

Cílem projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností objektu, snížení energetických ztrát, snížení spotřeby energií a snížení emisí.

Výsledkem realizace projektu je snížení spotřeby e nergie o 665 GJ/rok, což je 54,82 % snížení emisí CO2 o 39,146 t/rok, což je 51,04 %, snížení provozních nákladů a zlepšení vnitřního prostředí budovy a vzhledu budovy.

S přípravou a realizací projektu pomáhala pracovníkům organizace Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., která zajišťuje administraci projektové žádosti až do ukončení doby udržitelnosti projektu, což je 5 let od uvedení budovy do provozu. Včetně metodického vedení provádění energetického managementu budovy. 

 


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro učební obory

pro školní rok 2024/2025 »

Termíny zkoušek profilové části MZ a způsob záznamu vytvářeného textu písemných prací

pro podzimní zkušební období 2024 »

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2024/2025 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek