Cesta: Projekty a aktivity » Projekty Socrates a Comenius


Program Comenius

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol.

Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v  evropských záležitostech.

Naše škole se zúčastní tohoto programu v projektu Young Film Entrepreneurs pod číslem COM-MP-2011-095 v letech 2011 až 2013. Další informace o programu naleznete na stránkách Programu Comenius.

Program Leonardo

Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení  zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.

Program přispívá ke zvýšení přitažlivosti, kvality a výkonnosti systémů odborného vzdělávání a přípravy, ke zlepšování průhlednosti, informačních a  poradenských systémů, k uznávání kompetencí a kvalifikací a k posilování evropského rozměru a ovlivňuje iniciativy na podporu dalšího vývoje, přezkoumávání a uplatňování společných evropských nástrojů pro odborné vzdělávání a přípravu:

 

Naše škole se zúčastní tohoto programu v projektu Spoluprací k rozvoji stavebních oborů pod číslem CZ/11/LLP-LdV/IVT/134149. Další informace o programu naleznete na stránkách Programu Leonardo.


Aktuální akce

Termíny opravných závěrečných zkoušek - prosinec 2023

proběhne pouze praktická část ZZ. »

UPOZORNĚNÍ - stávka 27. 11. 2023

DM bude 27. 11. 2023 do 18.00 hod uzavřen »

Odborná exkurze Klempířů a Tesařů

Prohlídka dvou zavedených firem rozšiřuje obzory. »

„Soutěž o nejlepší projekt“ pro studenty SPŠ stavebních

vyhlášení a propozice soutěže v ročníku 2023/24 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek