Cesta: Projekty a aktivity » Projekty Socrates a Comenius


Program Comenius

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol.

Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v  evropských záležitostech.

Naše škole se zúčastní tohoto programu v projektu Young Film Entrepreneurs pod číslem COM-MP-2011-095 v letech 2011 až 2013. Další informace o programu naleznete na stránkách Programu Comenius.

Program Leonardo

Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení  zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.

Program přispívá ke zvýšení přitažlivosti, kvality a výkonnosti systémů odborného vzdělávání a přípravy, ke zlepšování průhlednosti, informačních a  poradenských systémů, k uznávání kompetencí a kvalifikací a k posilování evropského rozměru a ovlivňuje iniciativy na podporu dalšího vývoje, přezkoumávání a uplatňování společných evropských nástrojů pro odborné vzdělávání a přípravu:

 

Naše škole se zúčastní tohoto programu v projektu Spoluprací k rozvoji stavebních oborů pod číslem CZ/11/LLP-LdV/IVT/134149. Další informace o programu naleznete na stránkách Programu Leonardo.


Aktuální akce

Termíny podání přihlášky a vyrozumění o umístění či neumístění v DM

Pro školní rok 2021/2022- termín pro podání přihlášky: do 30. června 2021 »

Krizová opatření č. 200 (a jeho prodloužení č. 300 a 315), č. 216 (jeho změna č. 244) a č. 299 (a jeho prodloužení č. 315)

od 27. února do 11. dubna 2021, vzory, aktualizace »

Termíny zkoušek profilové části MZ – změna

pro jarní zkušební období 2021 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:   


Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz