Cesta: Projekty a aktivity » Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje


Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

je spolufinancován Evropskou unií.

č. r.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

 

Období realizace: 1. 4. 2018 – 31. 8. 2020

Cíle projektu: hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Cílem projektové části POLYTECHNIKA je: propojit polytechnické vzdělávací aktivity SŠ se ZŠ a MŠ; realizovat volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ v polytechnických oborech; realizovat programy vzájemného učení; zvýšit kompetence pedagogických pracovníků; vytvořit pracovní skupiny pedagogů ZŠ a SŠ sloužících k předávání zkušeností, dobrých praxí a metodik; realizovat pravidelné setkání tzv. metodických kabinetů.

Příjemce projektu: Zlínský kraj

Partner pro realizaci projektové části POLYTECHNIKA:  SPŠ stavební Valašské Meziříčí a při realizaci aktivit bude spolupracovat s jednou MŠ, šesti ZŠ a s místním gymnáziem.

Rozpočet partnera: 3.216.317,50Kč

Realizované aktivity SPŠ stavební Valašské Meziříčí:

·         Aktivity pro děti v MŠ

·         Volnočasové kroužky pro žáky ZŠ

·         Volnočasové kroužky pro žáky SŠ

·         Praxe žáků gymnaziálních oborů v dílnách a odborných učebnách

·         Sdílení dílen pro ZŠ

 


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek