Cesta: Projekty a aktivity » Projekt Europeness – The Principles We Share


Mezinárodní projekt “Europeness – The Principles We Share“

 

Europeness – The Principles We Share“ 2020-1-DE03-KA229-077591_4 je název mezinárodního projektu v rámci evropského programu Erasmus+KA2, který na naší škole probíhá v letech 2020 – 2023. Spolu s žáky a učiteli z francouzského města Lannion v Bretani, portugalského Santo Tirso poblíž města Porto, islandského Reykjavíku a německé školy v Emdenu jsme se zapojili do projektu, který se věnuje tématu historického i  současného pojetí Evropské unie, zapojení občanů České republiky do EU a  vytváření evropské sounáležitosti.

Během tříletého trvání projektu probíhá několik setkání žáků a učitelů s partnerskými školami v  Německu, Francii a na Islandu. Závěrem celého projektu bude setkání všech zúčastněných škol v Bruselu na jaře 2023, kde se žáci seznámí s  evropskými institucemi a budou zde prezentovat své vize budoucí Evropy a  evropského společenství.

Pracovním jazykem celého projektu i  všech setkání je angličtina, takže se žáci během tříleté práce na projektu zdokonalí v anglickém jazyce, poznají spoustu nových kamarádů z  partnerských škol a navštíví překrásná místa francouzské Bretaně, úžasnou přírodu Islandu a zajímavou část severního Německa, do které by jako běžní turisté asi nezavítali.

Prostředkem pro zpracování jednotlivých témat je film. Studenti všech zúčastněných škol natáčejí krátká videa s evropskou tematikou a všechna tato díla jsou po dobu celého trvání projektu prezentována na společném televizním okruhu Web-TV, který byl vytvořen již během minulého projektu.

Prvními úkoly, na kterých žáci všech zúčastněných států pracovali, bylo vytvoření krátkého videa na téma Jak se projevila spolupráce v rámci EU v  mém regionu a vytvoření výukové hry, často v digitální podobě, opět s  tématem evropské spolupráce.

Epidemiologická situace nám neumožnila zahájit projekt od září 2020 v naplánované podobě. Dvě setkání žáků a učitelů všech partnerských škol se uskutečnila ve školním roce 2020/21 online.

Společnou platformou pro setkání se stal Microsoft Teams. V krátkých úvodních filmech se studenti navzájem seznámili se svými regiony a spoluprací v rámci Evropské unie, následovaly filmy vytvořené francouzskými studenty o historickém pozadí evropské spolupráce a v mezinárodních skupinách si pak studenti zahráli výukové digitální hry o EU. Na základě vybraných hesel, která dle studentů nejvíce vystihují současnou evropskou problematiku, následně natočili krátká videa. Závěrečným výstupem těchto online setkání bylo vytvoření studentského manifestu na téma: Jak si mladí lidé představují evropskou spolupráci a demokracii v Evropě. Na závěr celého projektu by tento materiál studenti měli představit na půdě Evropského parlamentu.

V listopadu 2021 se konečně žáci i učitelé setkávají na první prezenční mobilitě ve francouzském městě Lannion v Bretani. Tématem tohoto setkání jsou kulturní odlišnosti jednotlivých zemí a regionů, integrita, inkluze zahraničních studentů ve školách, práva a hodnoty občanů Evropské unie, globalizovaná Evropa a její problémy, otázky náboženství, migranti v Evropě i životní prostředí.

V dubnu 2022 proběhlo setkání učitelů partnerských škol v Portugalsku, které se zaměřilo na zhodnocení dosavadního průběhu projektu, plánování další společné mobility žáků a učitelů v září 2022 na Islandu a přípravy všech zúčastněných škol na žádost o akreditaci pro programy Erasmus+ v  následujícím projektovém období.

 

 

Odkazy na krátká videa vytvořená v rámci projektu:

Democracy in the Czech Republic 1

Democracy in the Czech Republic 2

 

Video vytvořené během online mítingu - skupina Stockholm

Video vytvořené během online mítingu - skupina Warshaw

Video vytvořené během online mítingu - skupina Rome

Video vytvořené během online mítingu - skupina Brussels

Video vytvořené během mítingu v Lannionu

Světlo Valmez

Cultural differencies

Valašsko - kulturní rozdíly

War in Europe - video vytvořené na online meetingu

Video z projektového setkání v Lannionu 2022

 

 

 

 

 


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek