Cesta: Projekty a aktivity » Projekt Centra přírodovědného a technického vzděláváníProjekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

č. p. CZ.1.07/1.1.00/44.0010

Realizace projektu: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

Stručný obsah projektu

Příjemcem projektu je Zlínský kraj, který projekt realizuje spolu s 16 středními školami jako partnery. Střední odborná škola stavební Valašské Meziříčí je také jedním s partnerů.

Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji a to spoluprací zejména škol středních a základních, metodickou podporou pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také zvýšení zájmu o studium přírodovědných a technických oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ.

Spolupracující SŠ a ZŠ budou v souladu se ŠVP realizovat nové volnočasové aktivity pro žáky SŠ a partnerských ZŠ, další spolupráce bude probíhat formou sdílení odborných učeben, laboratoří, dílen a středisek praktického vyučování pro účely pravidelné povinné výuky žáků ZŠ.

V rámci projektu dále probíhá modernizace a technické dovybavení škol. Pedagogové SŠ úzce spolupracují v případě potřeby na odborné a metodické podpoře i předávání zkušeností ze strany vysokých škol. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí nabízí svým studentů i žákům základních škol seznámení s prací v těchto oborech nebo oblastech:

 • Práce s novými konstrukčními programy Turbo CAD Professional a Floorplan
 • jak pracují CNC stroje
 • práce v Archi CAD 3D
 • práce s plotrem
 • používání programu Auto CAD
 • modelovací program Sweet Home
 • modelování a perspektiva
 • výroba jednoduchých a složitějších předmětů, hraček
 • design staveb
 • design nábytku
 • praktické dovednosti při práci se dřevem
 • příprava, zpracování a  dokončení výrobku

Výuka bude podporována i ze strany odborníků z praxe

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí spolupracuje s těmito základními školami:

 • Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, Křižná 167, 757 01 Valašské Meziříčí
 • Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace, 757 01 Poličná
 • Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, příspěvková organizace, 757 01 Valašské Meziříčí
 • Základní škola Zašová, Zašová 500, příspěvková organizace, 756 51 Zašová

 

Klíčové aktivity, které budou v rámci partnerství mezi SŠ a ZŠ realizovány:

 •  Aktivita 01: volnočasový kroužek pro žáky ZŠ - Dřevařský kroužek pro ZŠ

 • Aktivita 02: volnočasový kroužek pro žáky ZŠ - Konstrukční studio pro ZŠ

 • Aktivita 03: volnočasový kroužek pro žáky SŠ - Dřevařský kroužek pro SŠ

 • Aktivita 04: volnočasový kroužek pro žáky SŠ - Konstrukční studio pro SŠ

 • Aktivita 05: volnočasový kroužek pro žáky SŠ – Modelování staveb a interiérů pro SŠ

 • Aktivita 06: volnočasový kroužek pro žáky SŠ – Modelování nábytku v interiéru pro SŠ

 • Aktivita 07: Sdílení dílen žáky ZŠ na SŠ

 • Aktivita 08: Školení učitelů volného času

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření

s účinností od 21. října 2020 – omezení provozu škol »

Usnesení vlády ČR č. 1022 o přijetí krizového opatření

s účinností od 14. října 2020 »

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření

s účinností od 12 do 25 října 2020 – omezení provozu škol »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz