Cesta: Projekty a aktivity » Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II


Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Operační program:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj - 5 %

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Partner projektu:

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

Rozpočet partnera:

8 093 044,44 Kč

Období realizace partnera:

leden 2021 – červen 2023

Realizované aktivity partnera:

KA 2 Polytechnické vzdělávání, KA 2.2 Aktivity polytechnického vzdělávání pro děti a žáky

  • Sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ
  • Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ
  • Volnočasové aktivity pro žáky SŠ
  • Vzdělávací aktivity pro žáky gymnaziálních oborů
  • Vzdělávací aktivity pro děti MŠ
KA 9 Aktivity SŠ – Šablony, KA 9.1 Aktivity SŠ – Šablony
  • Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
  • Personální podpora – Školní kariérový poradce

 


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Naši studenti v soutěži Bridge Builder Contest

informace o průběhu soutěže »

Třídní schůzky s rodiči

ve čtvrtek 10. 11. 2022 od 15:30 »

Naše účast ve sbírce Srdíčkové dny 2022

poděkování organizátorů našim žákům a pracovníkům »

Prázdniny a státní svátky

ve školním roce 2022/2023 »

Ateliér kresby a volné tvorby

úvodní schůzka »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek